Kredietbank breidt samenwerking uit

De Kredietbank Midden-Groningen werkt nu samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden bij financiële problemen voor inwoners die een uitkering ontvangen van het SVB zoals een AOW-uitkering. De gemeente is al langer bezig met het creëren van een vroegsignaleringsnetwerk voor mensen met problematische schulden. Zo wordt er al samengewerkt met bijvoorbeeld de sociale wijkteams en een aantal woningcorporaties in de gemeente.

Aanpak
De samenwerking met de SVB houdt in dat de mensen met een inhouding (derdenbeslag) op hun uitkering benaderd worden door een medewerker van de SVB. Een derdenbeslag houdt in dat bijvoorbeeld de belastingdienst of een deurwaarder een verzoek bij de SVB neerlegt om geld in te houden op de uitkering van de betreffende inwoner. De SVB uit hun zorgen en wijst de betreffende inwoner op de samenwerking met de gemeente. Vervolgens vraagt de SVB de inwoner of er een adviesgesprek met een preventiespecialist van de gemeente wordt gewaardeerd. Na een positief antwoord, neemt de preventiespecialist contact op voor het inplannen van een afspraak. Het adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Het gesprek kan ook bij de inwoner thuis plaatsvinden. Wethouder Peter Verschuren: ‘Door deze samenwerking worden eerder financiële problemen gesignaleerd van inwoners en kunnen we gezamenlijk voorkomen dat dit verder oploopt’.

De Kredietbank Midden-Groningen helpt momenteel circa 900 inwoners met schuldhulpverlening of een sociale lening. Om generatiearmoede te voorkomen, financiële educatie op scholen te promoten en om de drempel naar de kredietbank te verlagen heeft de GKB twee preventiespecialisten, die onder andere projecten opzetten samen met scholen.

Reactie toevoegen