Woningbouw op Welkoop-locatie Hoogezand

Het college van B&W van Midden-Groningen wil op de voormalige locatie van de Welkoop aan de Van Spilbergenkade in Hoogezand woningbouw realiseren. Dit standpunt vindt zijn basis in de Woonvisie zoals die op 28 februari 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld na een uitgebreid en openbaar voorbereidingstraject. Hiermee wil de gemeente de uitstraling van de entree van Hoogezand verbeteren.
 
Op deze locatie brandde het oorspronkelijke pand van Welkoop op 10 juni 2017 volledig af. De gemeente heeft toen alle medewerking verleend om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen door een tijdelijke vergunning te verlenen voor een winkel in het naastgelegen pand. Op 31 oktober 2018 heeft Welkoop winkel BV een aanvraag ingediend om op de voormalige locatie opnieuw een bedrijfspand te mogen realiseren. Het college kiest er voor om een vergunning voor grotendeels identieke herbouw op de oude locatie te weigeren.
 
Overleg
Wethouder Anja Woortman: “Er is veel begrip bij de gemeente Midden-Groningen voor de bedrijfseconomische betekenis van de Welkoop, en de belangen van de exploitant en de grondeigenaar. De gemeente is met Agrifirm in gesprek over alternatieve hervestigingslocaties of de herontwikkeling van de huidige locatie met inbegrip van woningbouw. Met de aangeboden alternatieven hebben we laten zien dat we ons willen inspannen voor behoud van een Welkoop in onze gemeente. Dit heeft tot nu toe helaas nog niet tot overeenstemming geleid. Onze inzet is nog steeds gericht op een constructieve oplossing.”
 
Woonvisie
De woonkwaliteit van Midden-Groningen verbeteren: dat is in het algemeen de belangrijkste doelstelling van de Woonvisie.  Specifieker staat in de Woonvisie de ambitie omschreven om de entree van de A7-Kerkstraat op te waarderen naar een gebied met een hoge verblijfs- en woonkwaliteit.

Reactie toevoegen