Een rookvrije generatie

Fusieschool Muntendam - Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen zijn verplicht voor 1 augustus 2020 hun terrein rookvrij te maken. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij schoolterrein en omgeving beschermt hen ook tegen de schadelijke gevolgen van meeroken.
Op initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds is de beweging ‘samen op weg naar een Rookvrije Generatie’ gestart. Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat is de ambitie van de Rookvrije Generatie.

Een groeiend aantal partijen is op weg om zoveel mogelijk plekken waar kinderen komen rookvrij te maken. Verschillende mensen en ook de gemeenten, organisaties en het zorgveld zetten zich in om samen de verleidingen weg te halen en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij te maken. Zo geven we onze kinderen het recht om rookvrij en gezond op te groeien.
De MR ziet om zich heen dat steeds meer scholen, organisaties en bedrijven dit initiatief steunen. Wat ons betreft is dat een goede zaak en daar sluit de MR zich dan ook graag bij aan, dit in overleg met de directie. Ook de gemeente Midden-Groningen spreekt van een mooi initiatief!

Rondom de school mag dus niet gerookt worden. Dit was eigenlijk al zo, maar we zien het toch nog steeds gebeuren. Bij het halen en brengen van de kinderen verzoeken we dus in die tijd niet te gaan roken nabij school. Niet op het schoolplein en niet op de stoep rondom het schoolplein. Simpelweg om het goede voorbeeld te geven. Niet roken in het zicht van de kinderen.
Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de ouders, opa’s en oma’s etc. die de kinderen halen en brengen, maar ook voor het team, de oudervereniging, de MR, de hulpouders en andere mensen die van andere bedrijven op school komen. Bijvoorbeeld een loodgieter of een timmerman zal zich er ook aan moeten houden.
Daarnaast willen we andere scholen, verenigingen, organisaties in onze gemeente oproepen om ook het goede voorbeeld te geven en zich aan te sluiten bij dit initiatief. Meer informatie is te vinden op www.rookvrijegeneratie.nl 

Op korte termijn zullen de bijbehorende borden van de rookvrije generatie geplaats worden bij onze school.

Reactie toevoegen