Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch

Het schoolbestuur OPOS heeft in 2016 besloten om de openbare scholen OBS de Ruitenvelder uit Froombosch en OBS de Kinderboom uit Slochteren te laten fuseren vanaf het schooljaar 2019-2020. Door de verhuizing van OBS de Ruitenvelder naar de nieuwbouw aan de Slochterveldweg komt in de het schooldeel van MFC de Ruitenvelder leeg. In verband met afspraken van de gemeente met NAM moet de rest van het gebouw aardbevingsbestendig gemaakt worden op kosten van NAM of nieuw gebouwd worden. Een werkgroep met vertegenwoordigers van de stichting Ruitenvelder (dorpshuis), Dorpsbelangen en betrokken inwoners heeft een plan opgesteld voor de toekomst van het gebouw. Er is met steun van het dorp gekozen voor nieuwbouw van het dorpshuis zonder gymzaal. Om de nieuwbouw mogelijk te maken stelt het college aan de gemeenteraad voor om het huidige gebouw op kosten van de gemeente te slopen en een subsidie toe te kennen van €900.000 voor de nieuwbouw. Dit bedrag bestaat uit een bijdrage van NAM en budget dat in 2016 was vrijgemaakt voor de aanpassing van de Ruitenvelder. De werkgroep moet het resterende bedrag voor de nieuwbouw zelf werven uit fondsen, subsidies, sponsoring, andere bijdragen of een lening. Het dorpshuis komt in eigendom en exploitatie bij het dorp. Tijdens de nieuwbouw zorgt de gemeente voor een (klein) tijdelijk gebouw.

Reactie toevoegen