Structuurvisie Overschild gepresenteerd

Bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas presenteren de Structuurvisie Overschild 2018-2028. Op dinsdag 16 oktober hebben bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas van MVRDV de Structuurvisie Overschild gepresenteerd. De visie beschrijft de wenselijke ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Overschild.

Eigen regie en interactie
Wethouder Anja Woortman kijkt terug op een mooi, open en interactief proces tussen de gemeente, de bewoners en architect Winy Maas. ‘Overschild staat voor een grote versterkingsopgave als gevolg van de aardbevingen. De inwoners van Overschild willen zelf regie over de toekomst van hun dorp en over hoe de versterking in hun dorp wordt uitgevoerd. Dit leidde in het najaar van 2017 tot een Witboek met richting en ideeën. In lijn hiermee hebben bewoners, gemeente en NCG samen - onder leiding van Winy Maas - de Dorpsvisie Versterking Overschild gemaakt, hun witboek 2.0’. In bewonerssessies en drie dorpsbrede enquêterondes is nagedacht over de vraag: hoe wil Overschild zich ontwikkelen? Waar willen de inwoners samen naar toe? Wat betekent een keuze van een inwoner voor die van de buren? En: hoe ziet het dorp er over 10 jaar uit?

Gemeente Midden-Groningen heeft de dorpsvisie vertaald in de Structuurvisie Overschild 2018-2028, die voor de komende jaren de basis vormt voor het gemeentelijk beleid. De structuurvisie beschrijft de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van Overschild (postcodegebied 9625) die nodig is voor de versterking en daaraan gekoppeld de wensen en kansen zoals verduurzaming (Overschild wil een gasloos dorp worden), economie, recreatie en toerisme en natuurontwikkeling. Daarmee kijkt Overschild verder dan alleen de versterking, zij wil weer een dorp met toekomst worden.

Icoonproject Nationaal Programma
Wethouder Anja Woortman: “We willen tempo maken. We bundelen daarbij de uitdagingen in het Nationaal Programma met de uitvoering van de Structuurvisie en de versterkingsopgave van Overschild. Het wordt beschouwd als icoonproject binnen het Nationaal Programma Groningen en zal als voorbeeld dienen voor vele andere dorps- en stadsvernieuwingen’.

Reactie toevoegen