Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

• Industrieweg 12, 9636 DB Zuidbroek, het bouwen van een nieuwe loods, 17 januari 2018.

Informatie
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente Menterwolde, Kerkstraat 2, 9649 GR Muntendam, (0598) 658888.