AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

Bij de gemeente is een aanvraag binnengekomen van de heer M. Veen te Wildervank:
• voor het organiseren van een kermis op het dorpshuisplein in Meeden, gedurende het tijdvak van 11 april tot en met 14 april 2018.
• Voor het organiseren van een kermis op het dorpsplein in Zuidbroek, gedurende het tijdvak van 23 tot en met 26 mei 2018.
Op deze aanvraag moet nog een beslissing worden genomen. Bij de besluitvorming houdt de gemeente rekening met de belangen van derden.

De aanvraag ligt met ingang van 07 december 2017, gedurende twee weken, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde, Postbus 2, 9649ZG Muntendam.