VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunningen
• bouwen loods en showroom, EG-weg 8, 9636HX Zuidbroek (-, 28 november 2017)
• plaatsen gevelreclame, Kerkstraat 55, 9649GN Muntendam (-, 27 november 2017)
• plaatsen stacaravan t.b.v. tijdelijke woonruimte voor 2 jaar, Reiger 43, 9649LB Muntendam (-, 30 november 2017)
 
APV-vergunning
• Internationaal Concours Hippique, Eurohal - Burg. Omtaweg 4, 9636EM Zuidbroek, 20 t/m 30 december 2017 en 2 t/m 6 januari 2018 (m2017-003451, 29 november 2017)
 
Bezwaar | voorlopige voorziening
Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat kan alleen per brief of fax, niet per e-mail. In het bezwaarschrift moeten in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit vermeld worden. 
 
Een kapvergunning treedt zes weken na bekendmaking in werking.
Alle overige besluiten treden direct in werking, ook al wordt er bezwaar gemaakt. Bent u van mening dat, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist, het besluit niet in werking zou moeten treden, dan kunt u bij de Rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Een voorlopige voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is gemaakt. Daarnaast moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Informatie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl 
 
Informatie
Gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888 of mail naar: info@menterwolde.nl