Algemene plaatselijke verordening

Op 1 januari 2018 is de gemeente Midden-Groningen een feit. De Algemene plaatselijke verordening (APV) is voor de gemeente een belangrijk instrument om de openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat te beschermen. Daarin zijn onder andere bepalingen opgenomen over orde en veiligheid op de openbare weg, over toezicht op evenementen, toezicht op openbare inrichtingen, maatregelen tegen overlast en baldadigheid, bescherming van het milieu en stoken van vuur. Ook de regels voor het kappen van bomen staan in de APV.
In de huidige drie gemeenten zijn Algemene plaatselijke verordeningen vastgesteld die op een aantal punten van elkaar afwijken. Daarom is besloten om de verordeningen te harmoniseren tot één APV voor Midden-Groningen. Het concept is te raadplegen op (www.midden-groningen.nl) en op 4 januari ligt de verordening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad Midden-Groningen.