CARBIDSCHIETEN OP OUDEJAARSDAG

Omdat carbidschieten niet geheel ongevaarlijk is, heeft de gemeente regels opgesteld. Deze vindt u op www.menterwolde.nl
In sommige gevallen heeft u ontheffing nodig, de aanvraag moet voor 1 december 2017 bij de gemeente zijn ingediend.