AANVRAGEN/MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De gemeente heeft de volgende aanvragen/meldingen ontvangen (liggen niet ter inzage):

- verhoging 110kV verbindings-hoofdrail, realisatie kabelveld en bliksempieken - Tennet Meeden (Z2017-00014874, 7 november 2017)
- verwijderen asbest, De Zandhoek 3, 9649DB Muntendam (3299987, 8 november 2017)
- (ver)plaatsen scheidingswand binnen bedrijfspand - Indoorskischool Zuidbroek, Beneluxweg 5, 9636HV Zuidbroek, (Z2017-00014177, 9 november 2017)