Aanvraag evenementenvergunning

Bij de gemeente is een aanvraag binnengekomen voor het organiseren van een kermis en braderie, van 18 t/met 22 september 2018 in Noordbroek. Op deze aanvraag moet nog een beslissing worden genomen. Bij de besluitvorming houdt de gemeente rekening met de belangen van derden.

De aanvraag ligt met ingang van 15 november 2017, gedurende twee weken, voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, kamer 122. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde, Postbus 2, 9649ZG Muntendam.