Boeddhisme

We kunnen dankbaar zijn voor alle (materiële en intellectuele) verworvenheden, maar we voelen vaak een innerlijk gemis. Zeker ook in onze tijd, waarin we voor veel dingen een wetenschappelijke verklaring hebben, voelen we een grote behoefte aan spirituele ontplooiing. Veel mensen hebben de laatste decennia hun toevlucht genomen tot het Boeddhisme en daar de ondersteuning gekregen die ze zochten. Eén van de belangrijke kenmerken van deze ondersteuning is dat we ons voor ons spiritueel welbevinden niet afhankelijk maken van iets of iemand buiten ons, maar hier geheel zelf verantwoordelijk voor zijn.
De Boeddhistische leer, ook wel het Boeddhistische pad genoemd, geeft ons hiervoor niet alleen theoretische, maar vooral ook praktische ondersteuning voor ons dagelijks leven.
De basis van het Boeddhisme is de lering over de ‘Vier Edele Waarheden’, waardoor we begrijpen dat ons leven, in essentie, een vorm van lijden is en dat we ons hieruit los kunnen maken.
De Boeddha heeft ons de leer (de Dharma) gegeven en ons voorgeleefd hoe we ons uit ons lijden kunnen losmaken. In het begrijpen en toepassen van de Dharma speelt de Sangha (de gemeenschap van Boeddhisten) een belangrijke rol. In deze gemeen- schap ondersteunen Boeddhistische beoefenaars elkaar op het spirituele pad.
Het Boeddhisme kent verschillende meditatievormen. Door Samatha-meditatie kunnen we om te beginnen tot rust komen. Door Vipassana-meditatie leren we hoe we onze geest kunnen leren kennen. Zo hoeven we niet meer meegesleurd te worden door onze eindeloze en onrealistische gedachtestroom. We kunnen (meer) leren in het hier en nu te zijn en aandachtig te leven.

Wil je meer weten over het boeddhisme en hoe je deze grondbeginselen toe kunt passen in je dagelijks leven?
Kijk dan op www.abrhirati.nl of lees de advertentie elders in deze krant.

Reactie toevoegen