Start Oktobermaand Kindermaand

Op woensdag 13 september meldden de burgemeesters De Jong en Munniksma zich bij een aantal scholen in hun gemeente voor de officiële start van Oktobermaand Kindermaand 2017.  
Burgemeester Munniksma leest een Groninger Volksverhaal voor aan de leerlingen van De Wiekslag in Schildwolde.
Zij lazen aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 een spannend verhaal voor, waarin de piraat Christiaan Störtebeker (historisch figuur) een hoofdrol vervult. Dat de burgemeesters een spannend verhaal lezen, is niet toevallig. Voor het eerst is aan
Oktobermaand Kindermaand een thema gekoppeld. Het thema voor 2017 is ‘Griezelen’, waarmee het evenement aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek. 
Burgemeester Munniksma bij groep 7/8 van de Sjaloomschool in Meeden.
De burgemeesters lazen een Groninger volksverhaal voor. Erfgoedpartners voert namelijk met Productiehuis Spinbarg, in samenwerking met erfgoedinstellingen in de provincie, een groot project rond Groningse volksverhalen uit: Spinbarg. Het project beoogt oude Groningse volksverhalen voor het nageslacht te bewaren, maar wil dat op een eigentijdse manier doen. Zo worden op locatie met en voor bewoners van het gebied (jong en oud) allerlei activiteiten georganiseerd rond het thema volksverhalen: voorstellingen, concerten, wandelingen en dergelijke. Hierbij worden diverse filmmakers, kunstenaars en muzikanten uit de omgeving ingeschakeld die de volksverhalen op een bijzondere manier verbeelden: door middel van animatie, videokunst, poppenfilms of als bijzondere kijkdoos en een tournee over water met het museumschip ‘De Familietrouw’ van het Veenkoloniaal Museum.
Burgemeester de Jonge bezocht in Hoogezand de Regenboog bezocht.
Het programma is vanaf 13 september te raadplegen via de websites www.kindermaand.nl en www.cultuurkalendergroningen.nl 

Reactie toevoegen