Visie Kritisch Menterwolde

De begroting voor het jaar 2017 is aan de gemeenteraad aangeboden. Zoals verwacht een begroting zonder enige ambitie van een College die dit ook schaamteloos uitstraalt. Een onnodig tekort creëren en vervolgens daarvoor ook nog greep uit de spaargelden te doen om dit te dekken. Dit zijn  in essentie de begrotingen van 2016 en nu ook 2017.
Een burgemeester van buiten, die van de provincie op de winkel moet passen en niet meer dan dat. Drie wethouders van buiten die geen enkele binding hebben met de samenleving in onze gemeente en daar ook blijkbaar geen behoefte aan hebben. Je moet in een gemeenschap als Menterwolde  weten wat er zich in de haarvaten van de samenleving afspeelt. Krachteloos en machteloos bestuurt men onze gemeente.

Gevolg is een begroting die alleen een cijferfetisjist enige opwinding zal geven. Men doet ook geen enkele poging dit te verhullen. Je zou verwachten dat een College de gemeente als een mooi uitgedoste bruid (lees voorzieningen) naar het huwelijksaltaar van Midden Groningen zou brengen maar het lijkt meer een bruid die aan de man moet worden gebracht en minimaal een bruidsschat moet meenemen om mee te mogen doen.
Bezuinigen is voor dit College een doel op zich. Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is heilig verklaard en alle andere zaken zoals voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, recreatie ondervinden hier de gevolgen van. Maar we lezen toch regelmatig dat de gemeente Menterwolde er financieel slecht voorstaat? Ja, als je het maar vaak genoeg roept gaan mensen dat geloven. Voor 2016 bijvoorbeeld stelposten opgevoerd van 1,2 miljoen euro. Nu weer. Hiermee kan men zonder instemming van de Raad uitgaven doen. In 2015 is nog niet de helft van de stelposten gebruikt. Vorig jaar kon de Raad aan de hand van een werkbegroting nog controleren of de uitgaven terecht waren, nu kan dat niet meer. We krijgen alleen cumulatieve cijfers. Reden: de overheadkosten zijn uit de begroting gehaald op de diverse hoofdstukken en dan is dit te moeilijk voor de raadsleden om te begrijpen. Kortom, de controle functie van de Raad wordt uitgehold en veel raadsleden laten dit gewoon
gebeuren.

Er is geen geld voor zwembaden, een MFC, openhouden van voorzieningen etc. maar wel kan er plotseling uit de reserves 4,5 miljoen gehaald worden om een vordering van het Ministerie van Sociale Zaken, wegens een wanprestatie (niet tijdig en volledig aanleveren van wettelijk voorgeschreven stukken), van de gemeente te kunnen voldoen. Als de provincie als toezichthouder dit geen probleem vindt zal het ook geen probleem zijn, mocht de claim van 4,5 miljoen worden afgewezen, om dit te gebruiken voor het instandhouden van voorzieningen c.q. te investeren in nieuw beleid. Overigens als de claim wel moet worden voldaan wie van het College neemt hier dan de politieke en bestuurlijke
verantwoordelijkheid?

Dat het College niet echt uitblinkt in daadkracht zien we dagelijks. Een paar voorbeelden. In Noordbroek is men er nog steeds niet uit hoe het MFC Noordsuytsee moet worden geëxploiteerd.  De vrijwilligers krijgen de schuld terwijl iedereen weet dat verantwoordelijke wethouder geen enkele greep heeft op het proces. Dan weer moeten de zwembaden dicht, dan weer blijven ze open. Open, dicht, open dicht. Met krokodillentranen kondigt men aan dat het zwembad in Muntendam uiteindelijk dicht moet, zeer tot hun spijt. Het College heeft een maximale
inspanning gedaan om het zwembad te redden. Ja, 1 keer heeft de verantwoordelijke wethouder oriënterend gesproken met een particulier die het zwembad wil overnemen, verder niks bestuurlijk ondernomen. Pas toen fracties zich achter de schermen gingen bemoeien met de zaak bleken er wel degelijk mogelijkheden te zijn. Nu weer een conflict met de gebruikers van het zwembad. Men heeft niets vastgelegd over het medegebruik van het bad. We gaan ervan uit dat men er met elkaar wel uitkomt, schrijft het College. Ja, zo creëer je onduidelijk en dus onrust. Van hetzelfde laken een pak in Meeden, van daadkracht geen sprake, van aan het lijntje houden wel t.a.v. scholen en Dorpshuis. Overigens
allemaal zaken in handen van de SP wethouder. Wellicht wordt ze gered door een partijgenoot die als gedeputeerde gaat over de pot met geld voor leefbaarheid. Een ander voorbeeld zijn de sporthallen in Muntendam. In 2016 zou hier ook volgens het College een keuze gemaakt moeten worden. Tot op heden geen enkele beweging of stuk gezien. Tillen we door naar 2017.
Meerdere coalitie-partijen roepen al jaren in de Raad tegen de 2,4 miljoen te zijn als bijdrage in de realisering van de N33. Nu ze echter in de coalitie zitten draaien ze als een blad aan de boom om. Eerst roepen geen dubbeltje en nu het volle bedrag wel ophoesten. Ja, met een dergelijk beleid blijft er voor de burger weinig over. Van politici verwacht je toch meer ruggengraat.

Vorig jaar heeft KM meer dan honderd vragen gesteld en en meerdere  onderbouwde voorstellen gedaan om de in onze ogen onzinnige bezuinigingen een halt toe te roepen. De meeste politiek-inhoudelijke vragen werden niet serieus beantwoord en de amendementen e.d. verworpen. Men loopt slaafs achter het College aan. Uw belangen zijn in ieder geval niet hun belangen.  

Kritisch Menterwolde wil de stelposten minimaliseren.
De altijd aantoonbare te hoge aannames Sociaal Domein verlagen. Het aantal uren van de drie wethouders baseren op hun inzet, dus verlagen. Onduidelijke posten schrappen die wel worden begroot maar waar niet of nauwelijks uitgaven tegenover staan volgens de rekening en dat zijn er nogal wat. Begroting van wegen op basis van reële aanbesteding en niet op een theoretisch model etc. Hiermee spelen we zeker 1,5  miljoen vrij die voor het instandhouden van de voorzieningen kunnen gebruiken.

De  SP regeert op basis van macht en niet op kennis en inhoud en vond het nodig het vertrouwen in de twee lokale partijen, te weten Menterwolde Gewoon en Kritisch Menterwolde, op te zeggen. Met alle consequenties van dien als, politieke onrust, verbazing en teleurstelling bij U en anderen.
Kritisch Menterwolde maakt zich grote zorgen en zal dit bij de begrotingsbehandeling van 10 november, ook niet onder stoelen of banken steken. Oordeel zelf en kom naar de raadszaal of luister via omroep Menterwolde of de speciale website-app.