Zorgmaatjes Menterwolde

Vrijdagmiddag 16 september jl. was de feestelijke start van het project Zorgmaatjes Menterwolde. Zorgmaatjes ondersteunen mensen die bijv. door ziekte of een handicap niet meer zelfstandig uit huis komen. Aanwezig waren mensen van de deelnemende kerkgenootschappen, mensen van verschillende organisaties van de gemeente en wethouder mw. Lian Veenstra (SP).
Zorgmaatjes Menterwolde
Het project is opgezet door alle kerken in de gemeente Menterwolde, maar bedoeld voor alle inwoners. Het wil thuiswonende, alleenstaande inwoners die nauwelijks contacten hebben helpen om weer mee te doen in de samenleving.
Daartoe worden zij gekoppeld aan een zorgmaatje die een tijd met hen ‘meeloopt’, hun naaste is. Zo kunnen ze toch mee blijven doen in de samenleving.
De bijeenkomst begon afgelopen vrijdagmiddag met een welkomst-woord van Roelf Wind, scriba van de Protestantse Gemeente Muntendam met een kort overzicht van wat Zorgmaatje beoogt en wat er is gebeurd aan voorbereiding. “Er zijn in de afgelopen ruim anderhalf jaar met diverse organisaties in de gemeente, die zich met zorg bezighouden, gesprekken gevoerd. U kunt hierbij denken aan de participatieraad, het sociaal team, thuiszorgorganisaties, de vrijwilligerscentrale en vrijwilligers van de deelnemende kerkgenootschappen. De projectgroep richtte zich op zorgvragers en vrijwilligers uit de gehele samenleving; een binding met een kerkgenootschap is niet van belang.” Evi Baarlink gaf d.m.v. een powerpoint presentatie nog een overzicht van de werkzaamheden van de projectgroep.
Daarna kwam het officiële startmoment met de overhandiging van de mobiele telefoon aan de coördinator van Zorgmaatje Bettie Zijlstra.
 
Bent u een alleenstaande die in een sociaal isolement zit, wiens enige contact misschien dat met een hulpverlener of mantelzorger is, of kent u iemand in zo’n situatie meld u dan aan bij de coördinator, tel. 06-20464076.
 

Reactie toevoegen