Week van de opvoeding

In de eerste week van oktober is het weer de week van de Opvoeding. Deze week draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. In 2016 organiseren we de Week van de Opvoeding voor de zesde keer. Het wordt gehouden van maandag 3 tot en met zondag 9 oktober 2016. Net als voorgaande jaren wil het Sociaal Team van Menterwolde deze week faciliteren. Centraal thema is ‘Contact’. Het kan hierbij gaan om contacten tussen opvoeders en kinderen/jongeren, maar ook contacten tussen organisaties onderling die met opvoeden van doen hebben.
Alle ouders, opa’s, oma’s, buren, kinderen, jongeren en anderen die bezig zijn met opvoeden of opgevoed worden en ook alle instanties, verenigingen, scholen en andere professionals die zich beroepshalve (mede) bezig houden met opvoeding worden van harte uitgenodigd om voor deze week activiteiten te organiseren.