Herindeling HSSM

Klankbordgroep herindeling HSSM
Alle fracties uit de raden van de drie gemeenten, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde, zijn in een klankbordgroep herindeling vertegenwoordigd om de betrokkenheid van de gemeenteraden bij het proces van herindeling vorm te gaan geven. 
De vergaderingen van de klankbordgroep herindeling zijn openbaar voor alle inwoners en geïnteresseerden. De vergaderstukken kunt u raadplegen op https://klankbordgroep.hssmnet.nl/ tevens worden de vergaderingen live uitgezonden via de website.
Vergaderlocatie: Raadszaal gemeentehuis Slochteren
Hoofdweg 10a, 9621 Al Slochteren
Contactpersoon klankbordgroep HSSM: Stado van der Veen
Postbus 13, 9620 AA Slochteren
tel.0598-425555
e-mail: svanderveen@slochteren.nl

internet: https://klankbordgroep.hssmnet.nl/