‘Geef om vrijheid’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt in 2015 voor de dertiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Menterwolde zullen collectanten van 1 tot en met 7 maart 2015 de straat op gaan. In 2014 gingen in heel Nederland 25.000 vrijwilligers langs de deuren en werd €1,62 miljoen opgehaald voor het mensenrechtenwerk van Amnesty. 

Missie Amnesty 
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten. 
 
Waarom collecteren?
Amnesty vindt het belangrijk om  financieel onafhankelijk te blijven van regeringen zodat zij hen kan aanspreken op hun beleid. 
Daarom zijn giften hun enigste inkomstenbron om hun werk te kunnen blijven doen, vandaar de jaarlijkse collecte. 
 
U helpt toch ook mee?!
Elke gift helpt, hoe klein ook, bijvoorbeeld voor Ales Bialiatski.  Op 21 juni 2014 werd de Wit-Russische mensenrechtenverdediger Ales Bialiatski onverwacht vrijgelaten, na drie jaar in de gevangenis gezeten te hebben. Hij zat een gevangenisstraf van vierenhalf jaar uit vanwege zijn betrokkenheid bij Viasna. Deze mensenrechtenorganisatie ondersteunt slachtoffers van schendingen en verzamelt informatie over de mensenrechtensituatie in het land. Amnesty voerde uitvoerig actie voor de vrijlating van Bialiatski in 2013. Later gaf hij aan dat hij mede door de druk vanuit Amnesty is vrijgelaten.
 
Ik stel me dan voor dat ík opeens word opgepakt alleen omdat ik mijn eigen mening uit, kritisch ben. Mijn familie staat machteloos…… gelukkig is er dan een goed georganiseerde organisatie als Amnesty die zoveel druk kan uitoefenen door bijv. handtekeningen in te zamelen of de publiciteit te zoeken dat regeringen zwichten en de “verdwenen persoon” (ik dus) vrij kom.
 
Ik realiseer me dat het minder ver van mijn bed is dan ik vaak denkt… 
 
Kijk voor meer info op www.amnesty.nl 

Reactie toevoegen