Aardbevingsschade

Namens alle fracties diende de heer Buffinga (SP) een motie vreemd aan de orde van de dag in m.b.t. schadevergoeding aardbevingen. Het blijkt dat in Meeden en een deel van Noordbroek schade niet wordt vergoed, omdat men buiten het ‘bevingsgebied’ zou liggen. Dit terwijl het duidelijk is dat dat en de gaswinning oorzaak zijn. Het college wordt gevraagd om binnen 6 weken na publicatie van het gasbesluit hiertegen, zo mogelijk met de andere Groninger gemeenten, bezwaar in te dienen. Hierin moet gepleit worden voor
• een reductie van de gaswinning tot een niveau waarop de veiligheid van de inwoners kan worden gegarandeerd; snelle aanpak van schadeherstel waarin oplossingen en ontzorging centraal staan.
• Snelle oplossingen voor slepende dossiers i.s.m. CVW, NAM en overheden met name in Meeden en Noordbroek waar schade niet erkend wordt.
• Zodanige versteviging van de pannen dat geen of slechts geringe schade optreedt bij bevingen die ook na de reductie van de winning zullen optreden.
• Een regeling voor compensatie van de vermindering van het woongenot en van de extra waardevermindering van de huizen, maar ook de bedrijfspanden.
• Koppeling van schadeherstel en versterking van woningen aan het verkrijgen van een hoger energielabel en tenslotte
• Omdat de NAM schade als gevolg van bevingen in Meeden en gedeeltelijk Noordbroek niet erkent, er bij de NAM op aan te dringen om z.s.m. een nulmeting uit te voeren in deze gebieden.

Reacties

Als inwoner van Zuidbroek heb ik inmiddels 1 schade op kosten van de NAM probleemloos laten repareren. Dit verliep nog via de 'oude' schadeafhandeling. Inmiddels is de 2e schademelding ook gedaan welke via CVW wordt afgehandeld. Ook deze schade zal worden vergoed en ook die afhandeling loopt prima, zelfs beter en sneller dan voorheen. Mijn totale bevingsschade komt boven de 1000 euro uit. Helaas kan ik als inwoner van de gemeente Menterwolde geen gebruik maken van de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering en dat is zeer betreurenswaardig. Ik kan werkelijk niet begrijpen waarom die regeling beperkt is tot een aantal gemeenten, alsof bevingsschade bij een gemeentegrens opeens ophoudt. Kolderiek!

Reactie toevoegen