Angstcultuur op gemeentehuis?

Een ruime meerderheid van onze raadsleden wil weten of er een onderzoek komt i.v.m. de signalen dat er een angstcultuur onder de Menterwolmer ambtenaren zou heersen. Dit n.a.v. een artikel dat is verschenen in het Dagblad van het Noorden. Deze krant stelt dat gemeentesecretaris Henk van der Wal door een autoritaire en intimiderende stijl van leidinggeven hier een groot aandeel in heeft. Als woordvoerder van de initiatiefnemende partijen Menterwolde Gewoon, SP, Kritisch Menterwolde, Groen Links en de PvdA stelt Gosse Huizenga “Ik weet dat sommige ambtenaren niet lekker in hun vel zitten. Dit is niets politieks, maar algemene bezorgdheid van de raad over het welzijn van de ambtenaren. Wij willen hierover in gesprek met B en W.” Deze kwestie zal als punt 5 worden toegevoegd aan de openbare raadsvergadering die a.s. donderdagavond zal worden gehouden in het gemeentehuis te Muntendam.

Reactie toevoegen