Groningen Hartveilig oefent in Zuidbroek

Donderdag 18 december jl. oefenden vrijwillige hulpverleners van Groningen Hartveilig (GHV) in Zuidbroek. Deze burgerhulpverleners worden in bepaalde situaties door 112 opgeroepen in geval van een hartstilstand. Naast het beheersen van de reanimatievaardigheden en het bedienen van de Automatische Externe Defibrillator (AED) worden deze mensen getraind om op de juiste wijze te handelen in diverse situaties.
De fa. Doddema aan de Beneluxlaan trad op als gastheer. De medewerkers en hulpverleners van GHV werden ontvangen met koffie en na een toelichting op de oefeningen werd de groep in tweeën gesplitst. Eén groep kreeg de oproep om zich naar Strating Caravans te begeven waar iemand tijdens de bezichtiging van een nieuwe caravan onwel was geworden. De tweede groep ontving het verzoek om zich met spoed te begeven naar Timmerbedrijf Moedt. Hier was iemand bewusteloos en zonder ademhaling aangetroffen op een zolder.
Beide groepen kweten zich van hun taak en zetten behalve de reanimatie ook de AED in. Op beide locaties was een Lotus-slachtoffer aanwezig om het “ongeval” er nog realistischer uit te doen zien. Ook waren op beide locaties waarnemers van GHV aanwezig om de gang van zaken nauwkeurig te volgen. Nadat het inmiddels “gearriveerde ambulancepersoneel” de leiding van de hulpverlening had overgenomen werd de inzet op de locatie kort besproken. Daarna kwamen er nieuwe oproepen en werd van locatie gewisseld.
Nadat de twee oefeningen waren uitgevoerd kwam men bij de fa. Doddema nogmaals bijeen voor de evaluatie. Het bleek, dat er van de vorige oefeningen veel was geleerd. Toch blijven er altijd nog wat verbeterpuntjes om de hulpverlening steeds beter te kunnen uitvoeren.
De gast-bedrijven Doddema, Strating Caravans en Timmerbedrijf Moedt en de Lotus-slachtoffers werden voor hun medewerking bedankt. In februari zal er in Muntendam een nieuwe oefening worden gehouden.

Reactie toevoegen