Kinderopvang duur? Hoezo?

Iedereen heeft het erover en het is regelmatig in het nieuws. Is kinderopvang eigenlijk wel zo duur? We leggen de vraag voor bij Kindercentrum Poko Loko. Vergeleken met een paar jaar terug is kinderopvang duurder geworden. Dat kan ook niet anders, in 2009 kon je voor minder dan 1 euro per uur je kind naar het kinderdagverblijf brengen. Nu kost het € 1,89 per uur als je een verzamelinkomen hebt van rond de € 40.000,- bruto per jaar. De opvang voor je tweede kind is alweer een stuk goedkoper, 85 cent per uur. Als je verzamelinkomen per jaar lager is, is het ook weer goedkoper. Voor bijna alle ouders is het kinderdagverblijf netto zelfs goedkoper dan bijvoorbeeld een peuterspeelzaal.
Het rijk heeft op www.toeslagen.nl een rekentool staan die je kunt invullen. Er wordt gevraagd naar je verzamelinkomen. Hoe lager je inkomen, hoe meer geld je terug krijgt. Zelfs als je het minimumloon verdient kan het goed uit om je kind naar een kinderdagverblijf te brengen. Je ziet op de tool meteen wat je elke maand terugkrijgt via de kinderopvangtoeslag. 
 
Een ouder vertelt: “Ik moest 3 keer kijken of ik echt zoveel geld terug kreeg via de kinderopvangtoeslag.”
 
Waarom kiezen voor goede kinderopvang?
“Je gunt je kind juist dat beetje extra, zoals sociale omgang met andere kindjes, creatieve uitdaging en het ondersteunen van goede normen en waarden. Ik weet dat mijn kind later met gemak naar school kan. Ik dump mijn kind niet ergens maar breng hem naar een verblijf toe, een warme omgeving. Het belangrijkste is dat mijn kind zich fijn voelt en zich kan ontwikkelen”, vervolgt de ou- der. “En het geeft me ook rust. Ik laat mijn kind in veilige handen achter. Er wordt in veiligheid geïnvesteerd, ik weet altijd wie er voor mijn kindje zorgt. Er zijn meerdere medewerkers tegelijk. En er zal nooit een ongediplomeerde buurman of iemand zonder bewijs van goed gedrag alleen bij mijn kind zijn.”
 
Poko Loko is een kinderopvangorganisatie die goede kinderopvang biedt. Het kinderdagverblijf en ook de buitenschoolse opvang zijn beide verdeeld in 3 horizontale leeftijdsgroepen. Het maakt dat ieder kind alle aandacht krijgt die het nodig heeft en dat jonge kinderen niet overschreeuwd worden door grote kinderen. De 3-jarigen hoeven niet te wachten tot ze mogen spelen omdat de baby gevoed moet worden. Kleuters kunnen nog kleuteren en de 8-plussers kunnen hun eigen spel spelen.
 
Een medewerker van Poko Loko vult aan. “Altijd is er een taalrijke omgeving. Het is bewezen dat het goed is dat kinderen bij ons zijn. We zijn ervoor opgeleid. Om over van alles met ze te praten, ze voor te lezen en te zingen. Dan kunnen ze zich beter redden op school en met hun vriendjes. Wat blijkt uit onderzoek bij oudere kinderen? Rekenen kan je nog prima leren als je wat groter bent. Maar taal en omgaan met anderen moet je al voor je tweede jaar leren, wil je later succesvol zijn en makkelijk met anderen omgaan. Dat wenst iedereen zijn eigen kind toch toe?”
 
Wil je meer weten?
Op woensdag 18 februari 2015 is er een ouderavond voor alle ouders uit de gemeente. Waar verteld wordt wat Poko Loko in samenwerking met de peuterspeelzalen en de scholen doet voor de kinderen en hun ouders. En wat daar heel gewoon en ook speciaal aan is. Informatie op www.poko-loko.nl en/of volg www.Facebook.com/Kindercentrum PokoLoko.

Reactie toevoegen