De scheurkalender van 2014

Het jaar loopt op zien einde. Vele gebeurtenissen volgden elkaar op. Een jaar als deze heeft veel teweeggebracht. De ergernissen in de zorg lopen hoog op. Beknibbeling zus, beknibbeling zo. Hoe gek kunnen ze het maken. Onze oudere generatie loopt risico. Conclusie: er is geen tijd en geld meer. De mensen die ons land grootgebracht hebben dreigen nu de dupe te worden van maar al te gekke maatregelen. Wat eens een vertrouwd plekkie was in een bejaardentehuis word abrupt beëindigd. Zelf zorg inhuren is de orde van de dag. Het gevolg is dat ouderen vaak niet meer uit huis komen en vereenzamen. Op de pensioentjes en AOW wordt flink ingehakt. Onze oudere generatie heeft met vele handen werk verricht om dit land te brengen waar ie nu is. Een goed en leuk verdiende oude dag word teniet gedaan. De uitzending van Pauw toont dat maar weer eens aan dat schijnbaar onze oudjes op de barricaden moeten. Vaak tenkoste van hunzelf door alle energie die men er in steekt. Het lijkt wel de omgekeerde wereld. De werknemers in de zorg die fantastisch werk verrichtten willen wel anders. Die zijn van goede wil en willen deze mensen een goed verdiende oude dag geven. Het wordt ze ontnomen.
Vele tehuizen staan leeg en worden gebruikt voor andere doeleinden. Multifunctionele centra. Multifunctioneel, dit houdt in voor iedereen. Ouderen zo lang mogelijk thuis. Vereenzaming is het resultaat. Familie komt zo af en toe even langs, een kopje koffie drinken en mees-tal zijn ze binnen een half uur weer vertrokken.
In de tehuizen kregen de oudjes een rijk pakket aangeboden. Van bingoavonden tot een avondje bridgen, een middagje winkelen of een gezonde wandeling. Altijd zijn er actieve vrijwilligers die dit tot stand brengen.
Het mes snijdt aan twee kanten. Voor beide partijen effectief en gezellig.
Ook de PGB's (persoonlijk gebonden budgets) worden flink afbezuinigd. Een regeling in het leven geroepen om onze zieke mensen en hun familie een steuntje in de rug te geven of iets meer lucht. Om in aanmerking te komen voor PGB zal je afgestudeerd moeten zijn. De papieren rompslomp brengt zoveel met zich mee dat de mensen er vaak van afzien. Men moet zichzelf in allerlei bochten wringen om iets gedaan te krijgen. Dat kost zoveel onnodig verspilde energie die deze mensen al nodig hebben om uberhaupt te kunnen leven.
Het roer moet om!!! Op de barricaden!!

Ik hoop dat 2015 een bijzonder jaar wordt voor ouderen en zieke mensen. Een extra grote pot met geld voor deze sector lijkt me niet onverdienstelijk. Tenslotte wil iedereen op een leuke en gezellige manier oud worden.

Ineke Zweep

Reactie toevoegen