Burgemeester door het oog van de naald

Er zijn 18 Menterwolmers met een tijdelijk contract werkzaam bij Wedeka. In het kader van de Participatiewet zullen deze contracten niet verlengd worden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 december jl. brachten de SP, MG en PvdA een motie in met het verzoek om na beëindiging van de contracten in 2015 een vast dienstverband aan te bieden. Omdat deze groep volgens hen weinig kans heeft op de arbeidsmarkt. Volgens de heer Lieberom (OR Wedeka) deden andere gemeenten dat al eerder. Bovendien wordt er in de motie gevraagd aan B&W om met WEDEKA te praten over hun toekomst i.v.m. de noodzakelijke afbouw en dus uitstroom van mensen. De kosten van vaste aanstellingen zou kunnen komen uit de post ‘onvoorzien’ . Mevrouw Bos (VVD) zei de motie niet te ondersteunen. Het zou betekenen dat Wedeka wel de lusten en de gemeente de lasten draagt. Kunnen deze mensen niet naar Werk-pro? Daar betaalt de  gemeente minder voor en de kans op uitstroom naar betaald werk is groter. Drie personen hebben inderdaad een beschutte plaats nodig, de overige 15 niet. De motie werd aangenomen met 11 stemmen voor en 2 (VVD) tegen. Burg. van Zuijlen wees op het al begrote tekort tot euro 700.000,-- oplopend in 2018. Dat geeft problemen in de provincie. Hij ontraadde de motie. Nadien heeft SP een spoeddebat aangevraagd over dit onderwerp. 
In een lange brief aan de raad stelt de burgemeester op vrijdag dat er weliswaar in 2015 € 27.800,-- moet worden uitgetrokken voor de Wedeka contracten. Echter een salaris voor de rest van hun leven betekent € 1.700.000,-- aan lasten. En de gemeente heeft al zoveel moeten bezuinigen, hetgeen al velen hun baan heeft gekost. Denk hierbij aan muziekdocenten, welzijnsmedewerkers, mensen met een ID-baan en per 1 januari verliezen mensen in de thuis- en jeugdzorg hun baan. Slechts drie van de medewerkers zouden niet op de arbeidsmarkt kunnen werken, wat maakt deze mensen dan anders dan de reeds ontslagenen? Wedeka moet krimpen dat weten we allemaal. De burgemeester is dus tegen deze motie, daar komt het in het kort op neer.     
Tijdens het spoeddebat afgelopen maandagavond trok Vincent Buffinga direct van leer met een lang betoog. Waarom worden in andere gemeenten om ons heen deze mensen wel geholpen? Hebben deze mensen gewoon pech dat ze in Menterwolde wonen? Volgens mij stuurt de burgemeester aan op aftreden als hij zijn mening niet wijzigt en excuses aanbied.  “Toen wij afwegingen deden om te investeren in zwembaden, MFC, wegen etc. verloren deze mensen hun baan”, aldus de burgemeester. Onlangs nog hebben we € 4 ton structureel bezuinigd op de thuiszorg. U heeft donderdag een besluit genomen op basis van gegevens, waarvan ik mij afvraag of deze kloppen. Dit besluit is te snel genomen. De cijfers moeten eerst goed bekeken worden. Echter als morgen het college bij meerderheid ja zegt tegen uw besluit leg ik mij daar bij neer. 
Veel raadsleden vinden het echter vreemd dat de burgemeester een brief stuurt nadat de raad een (het hoogste bestuursorgaan) een besluit heeft genomen.  Zij vinden de vergelijking met de andere mensen die werk hebben verloren niet opgaan omdat de mensen van Wedeka veel moeilijker weer werk zullen vinden. Vooral de heren Buffinga en Loots trekken fel van leer tegen de burgemeester. De heer Wind stelt echter dat Menterwolde 152 mensen bij Wedeka heeft ondergebracht en dit aantal terug moet naar 60 in de toekomst. Ook hem lijkt de constructie inderdaad erg duur. 
 
BURGEMEESTER VAN ZUIJLEN DOOR HET OOG VAN DE NAALD
Na de beraadslagen vroeg de raad nog om een schorsing om zich als fracties te buigen over de positie van de burgemeester.
Een motie van afkeuring (zeg maar de rode kaart) zou zeer waarschijnlijk 7 stemmen halen.
Dit zou net geen meerderheid opleveren. Hierop werd door diverse fracties een compromis gesloten en werd besloten tot een motie van treurnis (zeg maar gele kaart). Bij de stemverklaringen bleek dat voor de ene fractie het een lichtgele kaart was, maar voor  andere fracties een donkergele, tegen rood aan.
Uiteindelijk leidt de hele commotie tot een motie van treurnis van de SP, PvdA, KM, MG en GL waarin de burgemeester de gele kaart krijgt uitgereikt van 11 stemmen voor de gele kaart en 3 stemmen tegen. Hiermee is de positie van burgemeester van Zuijlen voorlopig gered.
Hij zal de komende tijd op zijn tellen moeten passen.
Voor waarschijnlijk 7 raadsleden was de maat nu al vol en net als bij voetbal ..... 2 gele kaarten is ook een rode kaart.
Al tijdens de vergadering bleek dat de werknemers van Wedeka hun baan kunnen houden want het college zal bij meerderheid ja zeggen de volgende ochtend.

Reacties

7 raadsleden plaatsen al dan niet illigaal vuurwerkje onder de stoel van BM.
Nu maar wachten wie hem gaat afsteken

Reactie toevoegen