Max Voornhout ontvangt erepenning

Afgelopen woensdag 8 december heeft de burgemeester van Menterwolde, de heer E.A. van Zuijlen, aan de 15-jarige Max Voornhout uit Tripscompagnie de bronzen legpenning van de Stichting Carnegie Heldenfonds uitgereikt.
Hij ontvangt de onderscheiding omdat hij op 4 mei van dit jaar, met gevaar voor eigen lijf en goed, op de Tripscompagniesterweg een in de sloot geraakte fietser redde. Zonder zijn kordate optreden zou de fietser, gezien de omstandigheden waarin die verkeerde, misschien verdronken zijn.
Woensdagmiddag kwam hij samen met zijn ouders, oma, zus, broer en tante naar het gemeentehuis van Menterwolde. Een nietsvermoedende Max was het onderwerp van alle aandacht. "4 Mei is er iets gebeurd, waar je bij betrokken was", begon de burgemeester Eduard van Zuijlen. Max vertelde later dat hij die zondagmiddag tegen 6 uur 's middags van Grol (waar hij asperges steekt) naar huis fietste. Opeens hoorde hij iemand om hulp roepen. Max stapt van zijn fiets en springt in het water. "Een knappe daad van de, toen, 14-jarige Max", aldus de burgemeester. Een andere getuige heeft 112 gebeld. "Deze man was waarschijnlijk, gezien de toestand waarin hij verkeerde, zonder de hulp van Max nooit uit het water gekomen.
 
Wie was Andrew Carnegie?
De Stichting Carnegie Heldenfonds ontleent haar naam aan Andrew Carnegie, die op 25 november 1835 in Schotland werd geboren, als zoon van een handwever. Toen hij 13 jaar was emigreerden zijn ouders naar Amerika, Pittsburg.
Hij trad in dienst als telegrafist bij een spoorwegmaatschappij, waar hij al spoedig een leidinggevende functie verwierf. Daarna verdiende hij in de spoorwegen en door grondspeculaties in verband met oliewinning een vermogen. Ook volgde o.a. de oprichting van staalfabrieken, steenkool- en ijzerertsmijnen. In 1901 werd het geheel opgenomen in de United States Steel Co., de grootste staalonderneming ter wereld. Vanaf dat moment wijdde Carnegie zich uitsluitend aan het beheer van zijn inmiddels reusachtige vermogen, waarvan hij grote delen beschikbaar stelde aan instellingen van sociale en opvoedkundige aard. 
De opdracht van de stichting was: hen, die met gevaar voor eigen leven anderen het leven hebben gered, of ernstige pogingen daartoe hebben aangewend, te bevrijden van geldzorgen die het gevolg zouden zijn van hun heldenmoed, door het aan hen of hun nabestaanden verlenen van tijdelijke (financiële) ondersteuning. Na de Tweede Wereldoorlog werden de sociale voorzieningen in ons land beter en is het doel van de stichting aangepast in de zin dat het accent meer is komen te liggen op het onderscheiden of belonen van personen die met gevaar voor eigen leven het leven van anderen hebben gered of pogen te redden.
 
Wat doet het heldenfonds in Nederland?
Het fonds dient zich uiteraard te houden aan het doel dat Andrew Carnegie beoogde en zoals dat in de statuten van de stichting is beschreven. Zoals gezegd zijn er in de loop van de jaren wel wat andere accenten gelegd. Maar de hoofdzaak is nog steeds: het verlenen van onderscheidingen en beloningen aan mensen die met gevaar voor eigen leven het iemands leven hebben gered of dat hebben geprobeerd te doen. Inmiddels kunnen ook personen die met gevaar voor eigen lijf en goed voor een ander in de bres zijn gesprongen onderscheiden worden. 
foto: Burgemeester Eduard van Zuijlen reikt voor de eerste keer de bronzen Erepenning van het Carnegie Heldenfonds uit aan Max Voornhout uit Tripscompagnie.

Reactie toevoegen