Vrijwilligersprijs

Met algemene stemmen nam de raad de SP motie aan om een onafhankelijke commissie te benoemen, die in overleg met de gemeente jaarlijks deze prijs toekent, dan wel uitkeert. Dit kan aan één persoon of aan een groep vrijwilligers die zich heeft/hebben ingezet voor de samenleving en leefbaarheid in onze gemeente. In de commissie moeten vertegenwoordigers uit alle 4 dorpen zitting nemen. Het college wordt gevraagd om op korte termijn met een voorstel te komen.

Reactie toevoegen