Nieuwspagina MiddenGroningen

Fysiotherapie weer Pluspraktijk

Op 29 september heeft Fysiotherapie Hoogezand met vestigingen aan de Wega, de Ruyterstraat en de Molendijk voor de derde opeenvolgende keer het predicaat Pluspraktijk verworven. In een zes uur durende zitting wordt de gehele praktijk door twee auditoren in al z’n facetten doorgelicht. Beoordeeld wordt de inrichting, netheid en verzorging van de praktijkruimtes, wat zijn de samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners, hoe wordt hier inhoud aan gegeven en in hoeverre worden hier onderlinge afspraken gemaakt, gecontroleerd en zo nodig bijge- steld.

Basiscursus

We kunnen dankbaar zijn voor alle (materiële en intellectuele) verworvenheden, maar we voelen vaak een innerlijk gemis. Veel mensen hebben de laatste decennia hun toevlucht genomen tot het Boeddhisme. Eén van de belangrijke kenmerken van deze ondersteuning is dat we ons voor ons spiritueel welbevinden niet afhankelijk maken van iets of iemand buiten ons, maar hier geheel zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Pagina's