Nieuwspagina Menterwolde

Jaarrekening onder tijdsdruk goedgekeurd

De gemeenteraad heeft noodgedwongen de jaarstukken over 2016 goedgekeurd voordat de accountant deze definitief klaar heeft. Deze moeten nl. voor 15 juli zijn goedgekeurd op straffe van een boete zoals vorig jaar ook boven het hoofd hing van de gemeente. Dit moest koste wat het kost voorkomen worden. Natuurlijk zal de financiële commissie deze stukken nog wel moeten bekijken als ze er zijn.

Extra geld voor armoedebestrijding

Er komen extra Klijnsmagelden beschikbaar voor HSSM van € 274.000,--, waarvan € 54.000,-- voor Menterwolde. De inkomensgrens voor het kindpakket wordt verhoogd van 110 naar 115%. In de bestedingsplannen hiervoor staat ook een armoede regisseur gepland en het opzetten van een website. Vele fracties betwijfelen of het salaris van deze persoon niet beter rechtstreeks aan de kinderen kan worden besteed voor bijv. de aanschaf van fietsjes of een sportabonnement, wat de SP naar voren bracht.

Zomernota

Een klein aantal punten uit de zomernota:
  • Uitkering aan peuterspeelzalen zou moeten worden geminderd in fasen. Echter dit zou juist kinderen met een sociaal en economisch zwakke achtergrond treffen. Daarom wordt er door de gemeente minder bezuinigd en kan 46% worden gerealiseerd.
  • De hondenbelasting zal worden afgeschaft.
  • Zwembad de Kolck te Meeden kan ook volgend jaar open blijven dankzij een bijdrage van de gemeente. De Dorpscoöperatie en de vele vrijwilligers kunnen ook dan weer aan de slag voor de vele zwemmers.
  • Alle partijen zijn blij dat Menterwolde er financieel weer goed voor staat.

Pagina's