Nieuwspagina MiddenGroningen

Overname Gockingaheem door NNCZ

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft goedkeuring gegeven voor de overname van woonzorgcentrum Gockingaheem in Noordbroek door de NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) van de Zonnehuisgroep Noord. De zorg wordt per 1 oktober overgenomen. De NNCZ heeft samen met de Dorpszorgcoöperatie Mit Mekoar en NOVO hard gewerkt aan het behoud van Gockingaheem als voorziening voor zorg en verblijf in Noordbroek en omgeving.

Claim van ruim 2,8 miljoen

De gemeente Hoogezand-Sappemeer wil 2,8 miljoen van de NAM voor directe en indirecte meerkosten voor het aardbevingsbestendig maken van Kindcentrum Vosholen. Dat blijkt uit een raadsvoordracht die op 11 september ter bespreking voorligt bij de gemeenteraad. Het bedrag volgt onder meer uit de berekeningen die afgelopen jaar zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Inmiddels is duidelijk dat het mogelijk is de school aardbevingsbestendig te maken.

Krijgt u waar u recht op heeft?

Op woensdagmiddag 20 september  is er in De Menterne en het MAC te Muntendam, een Smalle Beurs informatie – en verwenmarkt. De markt is bedoeld voor alle mensen die een  minimum – of klein besteedbaar inkomen hebben. Op deze markt  staan allerlei organisaties en instellingen die een rol kunnen  spelen in de ondersteuning van mensen met een minimum inkomen, zoals, WAO AOW, sociale dienstuitkering of Wajong.

Pagina's