Nieuwspagina MiddenGroningen

Matige opkomst bijeenkomst schimmelproblematiek

De SP Midden-Groningen zocht vorige maand met stevige woorden de pers op in verband met vermeende grote schimmelproblematiek bij woningen aan de Genestetlaan van Groninger Huis.Groninger Huis reageerde verbaasd, omdat er nauwelijks meldingen bij haar bekend waren. Naar aanleiding van de berichten heeft Groninger Huis alle woningen aan de Genestetlaan geïnspecteerd, een speciaal ‘schimmeltelefoonnummer’ beschikbaar gesteld en een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd.

Dorpsbouwmeester voor Overschild

Vanaf 1 april is Enno Zuidema dorpsbouwmeester voor het dorp Overschild. Zuidema ondersteunt en inspireert de bewoners van Overschild bij hun ingrijpende keuzes omtrent hun te versterken of nieuw te bouwen woningen. Bovendien heeft hij als dorpsbouwmeester een vooruitgeschoven positie binnen het gemeentelijk welstandsbeleid en van de welstandscommissie. Zuidema beoordeelt als onafhankelijk deskundige of een gebouw voldoende kwaliteit heeft en of deze in de omgeving past. Hij adviseert het college van B&W hierover via de welstandscommissie.

Pagina's