Nieuwspagina MiddenGroningen

Start versterking Galjoen in zomervakantie

In de zomervakantie start de versterking van basisschool Het Galjoen in Hoogezand. Het project maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. Het Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. Binnen het programma is dit het eerste versterkingsproject dat van start gaat.

Wat gaat er gebeuren?

De school wordt bouwkundig versterkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de constructie staal wordt toegevoegd. Het gaat dan om versteviging van bepaalde onderdelen in het dak, de gevels en de vloeren. Het gaat vooral om het creëren van sterke verbindingen tussen de verschillende onderdelen.

Gorecht Noord aardgasloos

De gemeente Midden-Groningen heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een proeftuin aardgasloze wijk in Gorecht Noord. Er wordt ruim zes miljoen euro gevraagd als bijdrage om de wijk geheel gasloos te maken.
 
Wethouder Peter Verschuren zegt: ‘Het kabinet heeft besloten om de gaswinning volledig af te bouwen. Iedere gemeente dient op korte termijn warmteplannen te ontwikkelen om gefaseerd van het aardgas af te gaan. In deze proeftuin kunnen ervaringen worden opgedaan die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van zo’n warmteplan.’
 

BWRI gewaardeerd met rapportcijfer 7,3

De klanten gaven begin 2018 BWRI het rapportcijfer 7,3. BWRI is de uitvoerder van de Particpatiewet voor de gemeente Midden-Groningen. De waardering is de afgelopen jaren gelijkgebleven en op onderdelen licht verbeterd. Het cijfer blijkt uit een jaarlijks onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC, uitgevoerd in januari en februari. Bij dit onderzoek gaat het met name om het team Inkomen en Voorzieningen en gedeeltelijk om het team Reïntegratie.

Start uitbreiding museumstation

Afgelopen week zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreidingsplannan van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum van start gegaan. Het museum, gevestigd in het voormalige station van Zuidbroek, heeft vergevorderde plannen om de tuinen aan de oost- en westzijde van het museumstation opnieuw in te richten. Aan beide zijden van het gebouw worden daarbij de verdwenen bijgebouwen in oude staat hersteld.

Pagina's