Nieuwspagina MiddenGroningen

Paas-disco in de Menterne

Muntendam - Het is bijna Pasen en daarom organiseert de Stichting Jeugdwerkgroep op vrijdag 23 maart 2018 een gezellige
PAAS-DISCO in het MFC “de Menterne” te Muntendam. De entree is een kleine bijdrage inclusief een glaasje drinken en de tijden zijn van 19.00 u. - 21.00 u. Het is voor kinderen van de basisschool en de muziek wordt weer verzorgd door onze bekende DJ`s van de JWG.

Ouder & Kinder concert met muziek van Disney!

Op 8 april aanstaande heet Fanfarecorps HS alle kinderen in de gemeente Midden-Groningen welkom in het Kielzog om naar de mooiste muziek van Disney te luisteren! Het concert begint om 14.30 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen. Het programma duurt ongeveer een uur, zodat het ook voor jonge kinderen leuk is.

Samen muziek maken is leuk en leerzaam. Daarom start het Fanfarecorps dit najaar met het Ouder&Kind Orkest. Vorig jaar won het corps de Tine Clevering-Meijer prijs en een geldbedrag van € 5.000 met dit initiatief en het is nu tijd om de eerste pilot op te zetten!

Vragen over verdwenen oversteekplaats De Hooge Meeren

De VVD-fractie heeft artikel 33 RvO-vragen aan het college gesteld over de verdwenen oversteekplaats vanaf de Troelstralaan naar het winkelcentrum De Hooge Meeren. Deze is destijds verdwenen omdat in een 30- kilometer gebied geen voetgangerssoversteekplaatsen aangelegd worden. Nu is gekozen voor een oversteek die zowel voor gebruikers als voor automobilisten beter zichtbaar is.

Zienswijze Project N33 Midden

De gemeente Midden-Groningen heeft de afgelopen weken de diverse informatieavonden voor bewoners bijgewoond over de verdubbeling van de N33 en is in overleg geweest met diverse dorpen, verenigingen van dorpsbelangen en (recreatie)ondernemers. Rijkswaterstaat en provincie Groningen werken namelijk gezamenlijk aan de voorbereiding en realisatie van de verdubbeling van de N33 vanaf knooppunt Zuidbroek tot aan Appingedam. Dit tracé loopt grotendeels over grondgebied van Midden-Groningen. Het voorgestelde tracé van de verdubbeling is op 16 februari gepubliceerd.

Pagina's