Hoogezand-Sappemeer

Schoolpand KielWindeweer in beweging

Kiel-Windeweer - In juli van dit jaar kregen de ouders van de kinderen van de J. Albrondaschool te horen dat de school ging sluiten. In veel gevallen leiden zulke situaties tot leegstand en verpaupering. Voor het voormalige schoolpand in Kiel-Windeweer geldt dit gelukkig niet. Er is nog volop beweging in en rondom het pand.
De kinderen gaan nu naar “De Schuthoek” in het aangrenzende Zuidlaarderveen. Deze dorpsschool kende door de komst van de kinderen uit Kiel-Windeweer een frisse doorstart met als gevolg een stijgend aantal leerlingen.

Samen duiken

Hoogezand - Op 10 oktober 2017 startte een groepje gebrevetteerde duikers weer met het oppakken van hun oude hobby. Allen waren van mening dat er maar weer eens getraind moest gaan worden in plaats van op de bank blijven hangen. Wekelijks worden er een flink aantal banen gezwommen, er wordt vanzelfsprekend ook gedoken en gesnorkeld. Inmiddels is de groep al weer tot 15 personen uitgegroeid. Binnenkort zal de groep wat grensverleggende activiteiten gaan ontplooien waaronder bijv. onderwa- terhockey, netten training.

Pagina's