Hoogezand-Sappemeer

Bazaar en rommelmarkt

Hoogezand - De Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat houdt woensdag 15 november 2017 haar jaarlijkse bazaar en rommelmarkt. De dag zal starten om 10.00 uur met de opening van de rommelmarkt. Daarna een gezellige avond met Rad van Avontuur. 's Middags zijn er voor de kinderen speciale spellen met gratis schminken. Alle activiteiten zullen plaatsvinden in het kerkgebouw aan de Beukemastraat 26. Het belooft een mooie dag te worden met veel variatie. Iedereen is welkom om langs te komen.

Jaap Westerdiep-lezing

 “Een begraafplaats is een geschiedenisboek ”
Hoogezand - Op donderdag 9 november a.s. om 14.00 uur vindt in de raadszaal van het gemeentehuis te Hoogezand voor de vierde keer de Jaap Westerdiep-lezing plaats. Mevrouw Nel de Boer-Feitsma houdt een lezing getiteld: “Een begraafplaats is een geschiedenisboek". Tijdens de lezing gaat ze in op het werk van de Stichting Bijzondere Begraafplaatsen Hoogezand-Sappemeer en de bijzonderheden van de zes begraafplaatsen en kerkhoven die onder deze stichting vallen.  

Sluiting station Sappemeer Oost

Op 5 november 2016 heeft de Provincie Groningen het Ontwerp Programma van Eisen voor de aanbesteding van de Regionale treindiensten vrijgegeven voor inspraak. Uit de stukken bleek onder andere de sluiting van station Sappemeer Oost per december 2022. Het college van B&W was tegen sluiting van dit station. Hun inspraakreactie van december 2016 heeft de provincie verwerkt in een reactienota. Daaruit bleek dat de provincie vasthoudt aan haar besluit. Daarop hebben B&W nogmaals een brief gestuurd en bestuurlijke gesprekken gevoerd met onder andere de gedeputeerde.

Pagina's