Midden-Groningen

Herindelingsadvies Midden-Groningen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen geven een positieve zienswijze op het herindelingsadvies over de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren willen per 1 januari 2018 samen opgaan in de nieuwe gemeen-te Midden-Groningen. De provincie stuurt het herindelingsadvies nu voor akkoord naar minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als de Tweede en Eerste Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2018 een feit. 

Collegeleden voor SamenLoop voor Hoop

Op zaterdag 28 mei gaan de colleges van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde auto’s wassen om geld in te zamelen voor de SamenLoop voor Hoop. Vanaf 10.00 uur staan ze met emmer en spons klaar bij Garage Heinneman in Schildwolde.
De colleges lopen samen ook mee met de SamenLoop voor Hoop op 4 en 5 juni. SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden elkaar af op een par- cours, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker.
Voor meer informatie: www.samenloopvoorhoop.nl

Beleven,meeleven en doorleven

Lineke Strijker en Bertha Bodewits uit Meeden doen mee aan het evenement. Samenloop voor Hoop, waar zij samen met zus Janny Orsel aan mee ga doen. De dames hebben alle drie in hun directe omgeving met de ziekte kanker te maken gehad. Ja, wie eigenlijk niet. Daarom gaan zij zich inzetten om geld in te zamelen voor het KWF. Dit gaan ze doen door mee te lopen met de Samenloop voor Hoop in Pekela.

Loop en sta stil bij kanker

Op 4 en 5 juni vindt weer de ‘Samenloop voor Hoop’ plaats. In onze Gemeente Midden-Groningen is een Samenloop georganiseerd in het Gorechtpark. De SamenLoop voor Hoop is een lokaal 24-uurs durende wandelestafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker vanuit KWF kankerbestrijding. 24 uur lang lopen teamleden afwisselend op een parcours. Tijdens deze estafette worden er verschillende activiteiten georganiseerd en staat alles in het teken van de voortdurende strijd tegen kanker.

Pagina's