Midden-Groningen

Een nieuwe gemeente; een nieuwe krant

In de gemeente Menterwolde wordt al 37 jaar een weekblad verspreid. In 1983 het Muntendammer Handelsblad en op 3 september 1986 kwam er een samenvoeging met de Noord- en Zuidbroekster. Hiermee werd vooruitgelopen op de samenvoeging van de gemeente Muntendam en Oosterbroek. 
De krant ging later verder onder de naam Tussenklappen. 

Begeleiding vergunninghouders in handen vHumanitas

De gemeente Menterwolde heeft besloten om de maatschappelijke begeleiding van de vergunninghouders in haar gemeente in handen te geven van Humanitas. Onlangs is besloten om als gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren de handen in een te slaan en gezamenlijk de vergunninghouders te gaan huisvesten binnen de nu nog drie gemeenten. Hiermee wordt geanticipeerd op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 waarbij de nieuwe gemeente ontstaat: Midden-Groningen.

Een nieuwe gemeente; een nieuwe krant

Een stukje geschiedenis… In de gemeente Menterwolde wordt al 37 jaar een weekblad verspreid. In 1983 het Muntendammer Handelsblad en op 3 september 1986 kwam er een samenvoeging met de Noord- en Zuidbroekster. Hiermee werd vooruitgelopen op de samenvoeging van de gemeente Muntendam en Oosterbroek. De krant ging later verder onder de naam Tussenklappen. Woensdag 17 september 1986 werd weekblad Tussenklappen voor het eerst verspreid in Menterwolde (Muntendam, Zuidbroek, Noordbroek, Meeden en een deel van Tripscompagnie). Dat is nu alweer

Gemeentelijke herindelingen

De ministerraad heeft vrijdag 2 september jl. op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel Midden-Groningen aan de Raad van State. Daarmee zijn we weer een stapje dichter bij de herindeling gekomen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 

Pagina's