Midden-Groningen

Een nieuwe gemeente; een nieuwe krant

Een stukje geschiedenis… In de gemeente Menterwolde wordt al 37 jaar een weekblad verspreid. In 1983 het Muntendammer Handelsblad en op 3 september 1986 kwam er een samenvoeging met de Noord- en Zuidbroekster. Hiermee werd vooruitgelopen op de samenvoeging van de gemeente Muntendam en Oosterbroek. De krant ging later verder onder de naam Tussenklappen. Woensdag 17 september 1986 werd weekblad Tussenklappen voor het eerst verspreid in Menterwolde (Muntendam, Zuidbroek, Noordbroek, Meeden en een deel van Tripscompagnie). Dat is nu alweer

Gemeentelijke herindelingen

De ministerraad heeft vrijdag 2 september jl. op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel Midden-Groningen aan de Raad van State. Daarmee zijn we weer een stapje dichter bij de herindeling gekomen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 

Startweekend 2016

De Protestantse Gemeenten van Kolham, Slochteren en de Protestantse Gemeente de Woldkerken starten in het weekend van 17 en 18 september gezamenlijk het kerkelijk seizoen. Dit jaarlijks terugkerende startmoment wordt voor het eerst gezamenlijk gevierd en kan daarom bijzonder genoemd worden. Het thema van dit jaar is ‘Deel je leven’. Het delen van het leven doen we niet alleen binnen de eigen kring, of binnen de muren van eigen gebouwen.

Pagina's