Midden-Groningen

Loop en sta stil bij kanker

Op 4 en 5 juni vindt weer de ‘Samenloop voor Hoop’ plaats. In onze Gemeente Midden-Groningen is een Samenloop georganiseerd in het Gorechtpark. De SamenLoop voor Hoop is een lokaal 24-uurs durende wandelestafette om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker vanuit KWF kankerbestrijding. 24 uur lang lopen teamleden afwisselend op een parcours. Tijdens deze estafette worden er verschillende activiteiten georganiseerd en staat alles in het teken van de voortdurende strijd tegen kanker.

Regenboogvlag gaat uit

De samenwerkende gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde steken op 11 oktober, de internationale Coming Out Day, de regenboogvlag uit om duidelijk te maken dat zij sociale acceptatie van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) belangrijk vinden. Andere besluiten die de gemeenten genomen hebben om de positie van LHBT’ers te versterken zijn dat ze in hun overleg met onderwijs, welzijn, politie, sportclubs en wijkorganisaties aandacht hiervoor vragen en dat ze een trainingsmiddag organiseren voor hun eigen medewerkers en die van de sociale teams.

Weer tweedeling in raad Menterwolde

Afgelopen donderdag vergaderde de gemeenteraad over het herindelingsadvies Midden-Groningen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde werken al een tijd samen. Maar doordat het Rijk steeds meer taken op het bordje legt van de gemeenten is samenwerken niet meer voldoende, zeker niet voor een kleine gemeente als Menterwolde.

Midden-Groningen

Niet alle raadsleden waren tevreden over de naam voor de toekomstige gemeente HSSM. Deze naam was zoals bekend gekozen door een ruime meerderheid van de bevolking. Zij vinden de naam te nietszeggend. Met uitzondering van KM stemde de raad in met het ‘Kompas voor Midden-Groningen: Samen kom je verder’. Hierin staat het vervolgtraject. Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vergaderden een dag later over dit punt. Op 26 april volgt een extra raadsvergadering, waarna niets meer de herindeling in de weg staat.

Colleges stemmen in

De drie colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsadvies Midden-Groningen goedgekeurd. Met dit stuk verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. De colleges stellen de raden voor dit herindelingsontwerp op 26 april 2016 vast te stellen. Als de raden dit doen, dan hebben zij formeel de fusie bekrachtigd en is er sprake van een onomkeerbaar besluit.

Pagina's