Midden-Groningen

Motie MG inzameling plastic afval

MG dient een motie in om het plastic afval voortaan tweewekelijks in te zamelen en de grijze container eens per maand. Dit omdat bij velen de hoeveelheid plastic zich flink ophoopt gedurende de maand. Wethouder Borg reageert dat hij het een sympathieke motie vindt en neemt dit mee in de onderhandelingen over afval met gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Hij staat er positief tegenover maar Menterwolde kan het niet alleen. Ook het investeringsplaatje moet eerst bekend zijn.

Dag van de Mantelzorg 2016

Op 10 november, de landelijke Dag van de Mantelzorg, zijn ook in Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren mantelzorgers in het zonnetje gezet. Mantelzorgers zijn mensen die intensief zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving.
In de middag werden de mantelzorgcomplimenten uitgereikt aan mantelzorgers die zich hiervoor hadden aangemeld. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde voeren deze taak gemeenschappelijk uit en vinden de waardering van de mantelzorger erg belangrijk.

Goede dienstverlening Midden-Groningen i.o.

Achtergrond: De gezamenlijke colleges hebben twee voorstellen besproken om de dienstverlening van Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde te verbeteren, om zo al stappen te zetten om de dienstverlening voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen op orde te brengen. De colleges hebben besloten de telefonische dienstverlening van Hoogezand-Sappemeer te verbeteren door extra mensen in te zetten waardoor 80% van de telefonische gesprekken binnen 30 seconden aangenomen worden. Ook hebben de colleges besloten om de bewoners van Menterwolde meer maatwerk te leveren door meer op afspraak te gaan werken.

Ouderenorganisaties Midden-Groningen op snuffel stage!

Begin 2018 zijn wij samen inwoners van onze nieuwe gemeente Midden-Groningen. Daarom heeft POSO het initiatief genomen om, organisaties en verenigingen die met ouderen iets doen op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te maken. Tevens is het zinvol om elkaar als organisatie te leren kennen. Immers we zijn er allemaal voor de ouderen in onze (nieuwe) gemeente.

Pagina's