Midden-Groningen

Geert-Jan ten Brink kandidaat dijkgraaf

Woensdag 19 april heeft Waterschap Hunze en Aa's tijdens de bestuursvergadering het volgende nieuws bekend gemaakt over burgemeester Geert-Jan ten Brink van Slochteren. Tijdens de bestuursvergadering van 19 april is Geert-Jan ten Brink als kandidaat dijkgraaf voorgesteld. Het bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s stemde unaniem in met dit voorstel. De provincie stuurt het voorstel door naar het ministerie, zodat Ten Brink officieel door de Kroon benoemd kan worden als dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s. Hij volgt daarmee Alfred van Hall op, die in juli afscheid neemt.

GroenLinks trapt af

Onlangs maakten dertig GroenLinks leden een start met de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad Midden-Groningen. Het voorbereidende werk was al in gang gezet, er is een commissie die gesprekken voert met kandidaten voor de kieslijst, en de eerste programmapunten staan in hooflijn al op papier. Maar nu is het de beurt aan de leden om verder vorm te geven aan de beweging die Jesse Klaver op landelijk niveau heeft ingezet.

Trouwlocaties Midden-Groningen

Voor de nieuwe gemeente Midden-Groningen moet beleid vastgesteld worden over de mogelijkheden om te kunnen trouwen. De colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde willen de huidige verschillen tussen de drie gemeenten harmoniseren.
Ze willen hierover zo vroeg mogelijk duidelijkheid hebben en geven, onder andere omdat huwelijken vaak al ver van te voren worden gepland en ze de eerste verzoeken tot huwelijksvoltrekking voor 2018 al binnen hebben gekregen. 
 

Eline Wester kandidaat CDA

De CDA-fractie in Hoogezand-Sappemeer draagt Eline Wester (23) uit Hoogezand voor als fractievertegenwoordiger. Om betrokken leden, die niet op de kieslijst staan, geïnteresseerd te houden en om de fractietaken te verlichten heeft het CDA in Hoogezand-Sappemeer in 2015 een motie geschreven om het mogelijk te maken leden als fractievertegenwoordiger te benoemen. Deze motie is uiteindelijk mede ingediend door de ChristenUnie en D66 en op 29 juni 2015 aangenomen. Het CDA is verheugd om nu zelf als eerste van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Pagina's