Midden-Groningen

Gemeentelijke herindelingen

De ministerraad heeft vrijdag 2 september jl. op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van het herindelingsvoorstel Midden-Groningen aan de Raad van State. Daarmee zijn we weer een stapje dichter bij de herindeling gekomen. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. 

Startweekend 2016

De Protestantse Gemeenten van Kolham, Slochteren en de Protestantse Gemeente de Woldkerken starten in het weekend van 17 en 18 september gezamenlijk het kerkelijk seizoen. Dit jaarlijks terugkerende startmoment wordt voor het eerst gezamenlijk gevierd en kan daarom bijzonder genoemd worden. Het thema van dit jaar is ‘Deel je leven’. Het delen van het leven doen we niet alleen binnen de eigen kring, of binnen de muren van eigen gebouwen.

Aardbevingsproblematiek

C13-woningcorporaties doen beroep op Tweede Kamer
Maandag 5 september bezoekt de commissie Economische Zaken uit de Tweede Kamer het aardbevingsgebied om achtergrondinformatie te verkrijgen ten behoeve van het winningsbesluit.
Zoals bekend hebben de 13 corporaties in de provincie Groningen, de C13- woningcorporaties, al geruime tijd te maken met de problemen voortvloeiend uit de aardbevingsproblematiek als gevolg van de gaswinning. Zij willen hun huurders veilig huisvesten, maar er komen antwoorden noch middelen om dat voor elkaar te krijgen. Moeizame samenwerking. De C13-corporaties hebben daarom de conclusie getrokken dat het niet lukt om al samenwerkend tot bevredigende oplossingen te komen. De gesprekken over oplossingenmet NCG, NAM en CVW lopen vast. De C13-woningcorporaties willen de ruim 120.000 huurders van de ongeveer 60.000 woningen een uitspraak kunnen doen over de veiligheid van een woning in het aardbevingsgebied. Daartoe is duidelijkheid nodig op vijf punten: aardbevingen, veiligheid, versterken, geld en verantwoordelijkheid.

Pagina's