Menterwolde

De scheurkalender van 2014

Het jaar loopt op zien einde. Vele gebeurtenissen volgden elkaar op. Een jaar als deze heeft veel teweeggebracht. De ergernissen in de zorg lopen hoog op. Beknibbeling zus, beknibbeling zo. Hoe gek kunnen ze het maken. Onze oudere generatie loopt risico. Conclusie: er is geen tijd en geld meer. De mensen die ons land grootgebracht hebben dreigen nu de dupe te worden van maar al te gekke maatregelen. Wat eens een vertrouwd plekkie was in een bejaardentehuis word abrupt beëindigd. Zelf zorg inhuren is de orde van de dag. Het gevolg is dat ouderen vaak niet meer uit huis komen en vereenzamen.

Burgemeester door het oog van de naald

Er zijn 18 Menterwolmers met een tijdelijk contract werkzaam bij Wedeka. In het kader van de Participatiewet zullen deze contracten niet verlengd worden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 december jl. brachten de SP, MG en PvdA een motie in met het verzoek om na beëindiging van de contracten in 2015 een vast dienstverband aan te bieden. Omdat deze groep volgens hen weinig kans heeft op de arbeidsmarkt. Volgens de heer Lieberom (OR Wedeka) deden andere gemeenten dat al eerder. Bovendien wordt er in de motie gevraagd aan B&W om met WEDEKA te praten over hun toekomst i.v.m.

Programma Indoor Groningen uitgebreid

Grote finale voor de klassen B, M, L, Z en ZZ en volledige dag voor Mensport. De voorbereidingen voor het 53e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen zijn in volle gang. Dankzij de trouwe sponsoren is het de organisatie gelukt een gevarieerd programma samen te stellen. Het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen vindt plaats van 21 december 2014 tot en met 10 januari 2015 in de Eurohallen van het Van der Valk Complex in Zuidbroek.

Heemtuin

Dhr. Mario Post (oud-wethouder en vm staten lid GL) vroeg als overbuurman en daardoor als bezitter van de mooiste voortuin van Menterwolde, naar de stand van zaken. Het college had immers beloofd dat de burgers goed op de hoogte zouden worden gehouden. Weth. Batelaan meldde, dat de laatste handtekeningen onder het contract met beoogde exploitant Werk-pro nog moeten worden gezet. Werk-pro gaat in gesprek met de betrokken buitenwereld en de vrijwilligers.

Kadeherstel Winschoterdiep

De herstelwerkzaamheden aan de kade van het Winschoterdiep te Zuidbroek gaan sneller dan verwacht was. De noodmaatregelen kunnen dus waarschijnlijk eerder worden ingetrokken. Het diep is van de provincie. Er zijn vooraf foto’s gemaakt van de weg van de omleidingsroute langs Boslaan. Zo kan eventuele schade aan het wegdek worden aangetoond. Alle ontheffingsaanvragen zijn inmiddels afgehandeld.

Pagina's