Menterwolde

Groninger Belang

Op 18 maart 2015 valt er wat het Groninger Belang betreft écht iets te kiezen. Maar liefst 16 lokale partijen actief in de provincie Groningen hebben hun krachten gebundeld en werken samen in de nieuwe provinciale partij het Groninger Belang. Daarmee is het Groninger Belang een nieuwe partij op de lijst voor de Provinciale Statenverkiezingen 2015, maar zeker geen onervaren partij.

Centrumregeling beschermd wonen

Eén van de nieuwe taken voor de gemeenten is de zorg voor beschermd wonen, inloop GGZ en begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwen opvang. Hiervoor krijgt men een rijksbijdrage. In de provincie is afgesproken dat de gem. Groningen centrumgemeente is bij de uitvoering. De regeling werd pas laat duidelijk, daarom geldt een voorlopige looptijd van één jaar. Er is i.p.v. een Gemeenschappelijke regeling gekozen voor de nieuwe lichtere vorm, een BVO (Bedrijfs Voering Organisatie). Beschermd wonen komt gelukkig weinig voor in onze gemeente.

Kritisch Menterwolde zoekt aansluiting bij Groninger Belang

Kritisch-Menterwolde heeft zich in September 2014 als vereniging aangesloten bij Groninger Belang. Wij hebben dit gedaan omdat we nog meer willen opkomen voor de inwoners van onze gemeente in Menterwolde en ver buiten de gemeente grenzen.

Op de kandidatenlijst van Groninger Belang heeft kritisch-Menterwolde 4 kandidaten staan waarvan Matty Siersema op een verkiesbare plek.
Daarnaast heeft Kritisch-Menterwolde
Markus Ploeger
Maarten Keuning
Cor Huis
Aangedragen om de kandidatenlijst in te vullen.

Extern onderzoek naar sfeer onder ambtenaren

Gisteravond is er tijdens een wel wat wanordelijk verlopen raadsvergadering besloten dat er een extern onderzoek zal komen naar de sfeer op ons gemeentehuis. Het onderzoek moet worden gedaan volgens de raad door een onafhankelijk deskundig vertrouwenspersoon of commissie. Personeelsleden kunnen hier vrijuit spreken en daarna moeten ze stil zijn en moet de lucht geklaard zijn.

Matty Siersema heeft, namens Kritisch Menterwolde het woord.

Pagina's