Menterwolde

Kille cijfers

700 vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis
160 slachtoffers met oogletsel
160 slachtoffers met wonden in het gezicht
260 mensen met wonden aan handen en vingers
Bijna de helft van de slachtoffers is minderjarig
Bijna de helft van de slachtoffers staat alleen maar te kijken
Bijna de helft van de gewonden valt nog vóór middernacht
Elk jaar raken tussen 20 en 30 mensen een oog kwijt
Afgelopen jaar ook een dodelijk slachtoffer
 

Groningen Hartveilig oefent in Zuidbroek

Donderdag 18 december jl. oefenden vrijwillige hulpverleners van Groningen Hartveilig (GHV) in Zuidbroek. Deze burgerhulpverleners worden in bepaalde situaties door 112 opgeroepen in geval van een hartstilstand. Naast het beheersen van de reanimatievaardigheden en het bedienen van de Automatische Externe Defibrillator (AED) worden deze mensen getraind om op de juiste wijze te handelen in diverse situaties.

Kinderopvang duur? Hoezo?

Iedereen heeft het erover en het is regelmatig in het nieuws. Is kinderopvang eigenlijk wel zo duur? We leggen de vraag voor bij Kindercentrum Poko Loko. Vergeleken met een paar jaar terug is kinderopvang duurder geworden. Dat kan ook niet anders, in 2009 kon je voor minder dan 1 euro per uur je kind naar het kinderdagverblijf brengen. Nu kost het € 1,89 per uur als je een verzamelinkomen hebt van rond de € 40.000,- bruto per jaar. De opvang voor je tweede kind is alweer een stuk goedkoper, 85 cent per uur.

De scheurkalender van 2014

Het jaar loopt op zien einde. Vele gebeurtenissen volgden elkaar op. Een jaar als deze heeft veel teweeggebracht. De ergernissen in de zorg lopen hoog op. Beknibbeling zus, beknibbeling zo. Hoe gek kunnen ze het maken. Onze oudere generatie loopt risico. Conclusie: er is geen tijd en geld meer. De mensen die ons land grootgebracht hebben dreigen nu de dupe te worden van maar al te gekke maatregelen. Wat eens een vertrouwd plekkie was in een bejaardentehuis word abrupt beëindigd. Zelf zorg inhuren is de orde van de dag. Het gevolg is dat ouderen vaak niet meer uit huis komen en vereenzamen.

Burgemeester door het oog van de naald

Er zijn 18 Menterwolmers met een tijdelijk contract werkzaam bij Wedeka. In het kader van de Participatiewet zullen deze contracten niet verlengd worden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 december jl. brachten de SP, MG en PvdA een motie in met het verzoek om na beëindiging van de contracten in 2015 een vast dienstverband aan te bieden. Omdat deze groep volgens hen weinig kans heeft op de arbeidsmarkt. Volgens de heer Lieberom (OR Wedeka) deden andere gemeenten dat al eerder. Bovendien wordt er in de motie gevraagd aan B&W om met WEDEKA te praten over hun toekomst i.v.m.

Pagina's