Menterwolde

Voor de zomer definitief armoedebesluit

De raad beslist later definitief over het Armoedebesluit. Er ontbreekt nog het ‘kop’ document, met daarin o.a. de overeenkomst met Stichting Leergeld. Gemeenten mogen toegekende bedragen uit het Participatiefonds alleen uitkeren aan de aanvrager. Het risico daarbij is dat bijv. ouders de gelden anders gebruiken dan waarvoor is aangevraagd en daardoor contributies niet worden betaald. Kinderen worden dan alsnog de dupe als zij moeten afhaken bij sportverenigingen. ‘Stichting Leergeld’ keert wel rechtstreeks uit aan de verenigingen. Schriftelijk wordt bericht over de zgn. ‘Klijnsmagelden’.

Onrust in Menterwolde

Wethouder Jan Batelaan (VVD) heeft donderdag 28 mei zijn ontslag aangeboden aan de gemeenteraad. Hij heeft de gemeenteraad inmiddels via een brief (zie link) op de hoogte gebracht van zijn besluit en de redenen daarvoor. Jan Batelaan voelt zich niet langer thuis in het college, dat naast de VVD bestaat uit wethouders van de SP, Lian Veenstra (SP) en Menterwolde Gewoon met de wethouders Jan Velthuis en Roelof Vos. "Ik heb het gedaan. zoals ik het heb gedaan.

Pagina's