Regio

De schoolkinderen van Cocota.

Vanaf het begin van dit schooljaar wordt er op Ubbo Emmius Veendam actie gevoerd door de World Servants voor het bouwen van klaslokalen voor een basisschool in het dorp Cotoca in Bolivia. Drie oudleerlingen van de school nemen hierin het voortouw. Op de laatste vrijdag van de maand worden er hartige en zoete broodjes in de kantine verkocht, de opbrengst van deze actie gaat naar het goede doel.

Lezing door Martin Knol

Jaarvergadering Groei & Bloei Hoogezand-Sappemeer met lezing door Martin Knol op donderdagavond 17 februari 2015. Voorafgaand aan de lezing is de algemene ledenvergadering van Groei & Bloei. Plaats: Zalencentrum Brandpunt te Sappemeer. Gratis voor leden en niet-leden betalen een kleine bijdrage.
De heer Martin Knol zal een lezing ge-ven over het thema: ‘Wat doe jij met groen en je omgeving en wat doen de omgeving en groen met jou’.

Inloopmiddag Fibromyalgie

Op dinsdag 17 februari houdt de Nationale Vereniging voor fybromyalgie-patiënten ‘Fibromyalgie en Samenleving’ (FES) een inloopmiddag in ziekenhuislocatie Refaja, onderdeel van Treant Zorggroep. Mensen die te maken hebben met fibromyalgie kunnen er terecht voor meer informatie over het ziektebeeld of een luisterend oor van een lotgenoot. De inloopmiddag is van 14.00 tot 16.00 uur in vergaderruimte 5, links in de hal van ziekenhuislocatie Refaja aan Boerhaavestraat 1 in Stadskanaal.

Aardbevingsschade

Namens alle fracties diende de heer Buffinga (SP) een motie vreemd aan de orde van de dag in m.b.t. schadevergoeding aardbevingen. Het blijkt dat in Meeden en een deel van Noordbroek schade niet wordt vergoed, omdat men buiten het ‘bevingsgebied’ zou liggen. Dit terwijl het duidelijk is dat dat en de gaswinning oorzaak zijn. Het college wordt gevraagd om binnen 6 weken na publicatie van het gasbesluit hiertegen, zo mogelijk met de andere Groninger gemeenten, bezwaar in te dienen. Hierin moet gepleit worden voor

Pagina's