Historische kerken opengesteld

A.s. zaterdagmiddag, 3 juli van 13.00 tot 17.00 uur, zijn de historische kerken van Noordbroek, Zuidbroek en Siddeburen tegelijk opengesteld voor het publiek. Een mooie gelegenheid om u op de hoogte te stellen van het fraais dat deze kerken u qua interieur hebben te bieden. Maar ook zeker een goede gelegenheid om u te verdiepen in de ontwikkeling van de bouwstijlen van de kerken onderling.
Kerk Siddeburen
Met het oog op de onderlinge afstand is het goed mogelijk om al fietsend de kerken te bezoeken en tegelijkertijd de mooie omgeving te verkennen. In leeftijd ligt er tussen de oudste en de jongste van deze kerken amper 130 jaar verschil. De kerk van Siddeburen is het oudst en stamt uit ongeveer 1200 en is daarmee ook één van de oudste van de provincie. Van de kerk van Zuidbroek wordt de bouw geschat op 1270 en de bouw van de kerk van Noordbroek ligt ergens tussen 1298 en 1335. In stichtingstijd zijn ze dus amper 130 jaar achter elkaar aan gebouwd. Toch vond er juist in die periode een opvallende ontwikkeling plaats in de techniek van het bouwen. De ranke, spitse en vaak gewaagde Gotische stijl verving de wat lompe en massieve op zekerheid steunende Romaanse bouwstijl. In Noord Nederland is er sprake van een typische overgangsstijl die men de Romano-Gotische noemt. Deze op zichzelf staande stijl heeft kenmerken van beide vormen in zich en laten zich juist bij de drie opengestelde kerken goed herkennen. Terwijl de kerken veel van elkaar verschillen, zijn er juist in details nog veel overeenkomsten te zien. De drie kerken zijn allen vervangers van nog oudere bouwwerken die, voor wat Noord- en Zuidbroek betreft, op een andere plaats hebben gestaan. De kerk van Siddeburen (zie foto hierboven) is enkele malen op dezelfde plaats herbouwd en vergroot waarbij gebruik is gemaakt van de oude bouwmaterialen. De toren staat duidelijk zichtbaar gefundeerd op grote veldkeien terwijl ook het, uit het Rijngebied aangevoerde, vulkanische tuf- of duifsteen nog aanwezig is. In iedere kerk zullen gidsen aanwezig zijn om u rond te leiden en u te attenderen op de aanwezige kunstwerken. In Zuidbroek zal het orgel ook enige keren worden bespeeld.

Reactie toevoegen