Warenmarkt

Noordbroek
donderdags van 9.00-12.00 uur
Locatie: Marktplein

 
Zuidbroek 

vrijdags van 8.00-12.00 uur
Locatie: Dorpsplein " Aan t wotter"

Inlichtingen verkrijgbaar bij Gemeente Menterwolde
tel. 0598-658888