Meldpunten

Meldkamer Brandweer Noord Nederland
Drachten tel. 088-0230804 


Veilig Thuis
Meldpunt en advies huiselijk geweld en kindermishandeling
tel. 0800-2000 (dag en nacht ook in het weekend).
internet www.vooreenveiligthuis.nl
(of neem contact op met de zorgcoordinator bij de gemeente)

Meldpunt Dierenmishandeling
tel.144,  (24 uur per dag 7 dagen per week).

b.g.g. bel de Politie tel. 0900-8844 of bij spoed tel. 112
internet www.dierenbescherming.nl

Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG)
Bezoekadres: Hanzeplein 120, 9713 GW Groningen
Bereikbaar ma t/m do 9.00-17.00 uur.
tel. 050-5498702
e-mail info@discriminatiemeldpunt.nl
internet 
www.discriminatiemeldpunt.nl

Meldpunt Gezondheid en Milieu
Vereniging Leefmilieu
Dennenstraat 124, 6543 JW Nijmegen
tel. 024-3780384
Voor milieugerelateerde gezondheidsklachten (vervuiling, geluid, straling enz).
e-mail burgernetwerk@leefmilieu.nl
internet www.leefmilieu.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Europalaan 100, 3526 KS Utrecht
tel. 088-7891000
bereikbaar maandag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur.
Zorg voor de Wet langdurige zorg (Wlz), subsidieregeling voor, Eerstelijnsverblijf, Extramurale behandeling en ADL hulp.
internet www.ciz.nl

Meld Misdaad Anoniem
Postbus 200, 3870 CE Hoevelaken
tel. 0800-7000 vanuit het buitenland tel.+31-800- 7000
internet www.meldmisdaadanoniem.nl

De Nationale ombudsman
De nationale ombudsman kan klachten behandelen over honderden overheidinstanties.

U kunt bijvoorbeeld denken aan de politie, de Belastingdienst, het UWV, het CWI, de Sociale verzekeringsbank, DUO-IB-Groep, de ministeries, de provincies, de waterschappen en een groot aantal gemeenten. U kunt gratis het nummer 0800-335 55 55 bellen als u wilt weten of u over uw gemeente wilt klagen of als u om andere redenen twijfelt of u met uw klacht bij de Nationale ombudsman terecht kunt.
tel. 0800-335 55 55 (werkdagen 9.00-17.00 uur) 
internet www.nationaleombudsman.nl