Patiëntenorganisaties

Reuma patiëntenvereniging Groningen
Secretaris: mw. Ina Kleinsmid-Alma
Albrondariep 1, 9981 KN Uithuizen
tel. 0595-432087
e-mail secretaris@rpv-groningen.nl
internet www.rpv-groningen.nl

KWF Kankerbestrijding
Publieksservice: 0900-2020041 (op werkdagen 9.00-18.00 uur).
internet publieksservice@kwf.nl
Kanker informatielijn: 0800-0226622 ( op werkdagen 12.00-17.00 uur).
internet www.kwf.nl

Nederlandse Hartstichting 
Contactpersoon: mevr. J. Klaassens-Pannekoek,
Scheemderstraat 39, 9635 AE Noordbroek
tel. 0598-452519  

Postadres: Postbus 300, 2501 CH Den Haag

tel. 070-3155555
Informatielijn: 0900-3000 300 (ma t/m vr 9.00- 13.00 uur).
e-mail informatielijn@hartstichting.nl
internet www.hartstichting.nl


Alzheimer Nederland afd. Groningen
Contactpersoon: L. Herenius
Bolster 31, 9321 AT Peize
tel. 050-5033544
e-mail hereniuspeize@hetnet.nl
internet www.alzheimergroningen.nl

Hart & Vaatgroep/ Hartstichting
Prinses Catharina-Amaliastraat 10, 2496 XD Den Haag
Postbus 300, 2501 CH Den Haag
tel. 088-1111600
e-mail info@hartenvaatgroep.nl

internet www.hartenvaatgroep.nl

Stichting Siriz/ VBOK
 Stichting voor hulp bij niet gewenste zwangerschap en het ongeboren kind, voorlichting en opvang tienermoeders.
Bezoekadres: Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort
Postadres: Postbus 559, 3800 NN Amersfoort
tel.033-4605070 (kantoor)
Hulplijn: 0800-440003 (gratis) of via email of chat.
e-mail info@siriz.nl
Internet www.siriz.nl
e-mail info@vbok.nl
internet www.vbok.nl