Ouderen

Sociaal Team
Het Sociaal Team Menterwolde biedt ondersteuning aan ouderen op het gebied van gezondheid, mantelzorg, activiteiten of woonsituatie. Iedereen die woont Menterwolde en zich zorgen maakt over kwetsbare ouderen kan met zijn of haar vragen het het team terecht. Het team bestaat uit twee wijkverpleegkundigen en een mantelzorgconsulent en werkt samen met de coördinator vrijwilligerswerk, de WMO consulenten van de gemeente, huisartsen, zorgaanbieders en het algemeen maatschappelijk werk. Samen adviseren zij bij lichamelijke of psychische ongemakken, of bij het vinden van passende oplossingen voor een probleem. Ook kunnen zij adviseren over activiteiten of vrijwilligerswerk.
Bezoekadres: Kerkstraat 2, 9649 ZG Muntendam
tel. 0598-658877 of 06-43923211
e-mail sociaalteam@menterwolde.nl
i
nternet www.menterwolde.nl 
internet www.bouwenopmekaar.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Alle correspondentie en vragen richt u aan:
Postbus 2690
3500 GR Utrecht
tel. 088-7891000
tel. 0800-0126 (voor vragen over de veranderingen)
email info@ciz.nl
internet www.ciz.nl

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat er precies verandert, leest u ook op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Heeft u vragen over de veranderingen? Bel dan met 0800-0126.

Zonnehuisgroep Noord
Woonzorgcentrum Zonnehuis Gockingaheem
Nanno Mulderstraat 22, 9635 CL Noordbroek
tel. 0598-452655

Zorg:
Woonzorgcentrum Zonnehuis Gockingaheem
 Nanno Mulderstraat 22, 9635 CL Noordbroek
Meer informatie:
tel. 0900-6860686
internet www.zonnehuisgroepnoord.nl 
Dagverzorging: Muntendam
Domela Nieuwenhuisweg 3, 9649 AJ Muntendam
tel. 0598-617627
internet www.zonnehuisgroepnoord.nl

Wonen, aanleunwoningen in Noordbroek en Muntendam
Woonzorg Nederland verhuurt aanleunwoningen in Noordbroek en Muntendam. 
Meer informatie over het actueel woningaanbod:
tel. 088-921 02 31 (bereikbaar van 08.30 tot 13.00 uur)
internet www.w
oonzorg.nl

Zorggroep Meander
Wonen, huisvesting en zorg
Locatie: Veenkade woonzorg- en revalidatiecentrum

Kaap de Goede Hoop 1, 9642 AP Veendam
tel. 0598-686868
internet www.zgmeander.nl

Locatie: Breehorn Woonservicecentrum
Boven Westerdiep 86, 9641 LK Veendam
tel. 0598- 686868
internet www.zgmeander.nl
Locatie Koppiusstraat, wonen en zorg
Dr. Koppiusstraat 50-58, 9641 CJ Veendam
tel. 0598-686868
internet www.zgmeander.nl

Maaltijdservice Oosterlengte
tel. 0597-412613
internet 
www.maaltijdserviceoosterlengte.nl

Vrijwillige Hulpdienst Menterwolde
Voor hulp aan ouderen bij kleine klusjes in de tuin, in- en om het huis, mee naar het ziekenhuis, medicijnen halen, stoep aanvegen, hulp bij kleine computerprobleempjes etc. De vrijwillige dorpscoördinator komt uw vraag inventariseren en zoekt een passende vrijwilliger. Informatie via de Vrijwilligerscentrale Menterwolde, tel. 0598-729393 (MAC Menterwolde of 0598-364900 (kwartier, zorg en welzijn)  
e-mail vrijwilligerscentrale@live.nl
internet www.macmenterwolde.nl

Opstapbus
De Opstapbus is een 55 + dienst waarbij u thuis opgehaald wordt en thuisgebracht door de chauffeur. Wij verzorgen leuke uitstapjes voor ouderen zoals een dagje naar Papenburg, een middagje Intratuin, of een ochtend winkelen in Emmen. Er worden ook op verzoek uitstapjes georganiseerd. De bus is niet voor de dagelijkse boodschappen of voor particulier vervoer.
Coördinator: Theo Nienhuis
tel. 0597-591748
 

Informatie over Sociaal-Culturele activiteiten voor ouderen in de diverse dorpen tevens bij:
Commissie 55+ activiteiten Zuidbroek
Volksdansen, gymnastiek, kaarten, biljarten, sjoelen, koffiemorgen 75+, koersbal, jeu des boules, ontspanningsmiddag/avond, zwemmen, computeren, Nordic Walking en (3D) kaarten maken.
Contactpersoon: mevr. B. Landlust
Oudelaan 9, 9636 AE Zuidbroek
tel. 0598-452048
e-mail betsy.vos50@gmail.com


Ouderencommissie Noordbroek
(DAR Noordbroek)

Vele activiteiten voor senioren.
Secretariaat: mevr. Ida Iden 
tel. 0598-453148
e-mail darnoordbroek@planet.nl

Protestants Christelijke Ouderenbond
Afd. Veendam-Wildervank-Muntendam-Meeden

Voorzitter: mevr. S. Smid-v.d. Velde, Lindenlaan 9, 9651 BG Meeden
tel: 0598-630810
e-mail willemsensjoukje@ziggo.nl

Culturele en Communicatieve Vereniging voor Ouderen in Veendam en Omstreken (VOVO)
Secretariaat: Finse Golf 6
9642 BP Veendam
tel. 0598-621090

Zwemmen 55+ Muntendam
Contactpersoon: mevr. K. Daniëls-Tonkes
Middenweg 15, 9649 HP Muntendam

tel. 0598-624290
e-mail: kdaniels@ziggo.nl
Maandagmiddag 14.30-15.30 uur D.G. v.d. Noortbad, Muntendam

Meijer Zorgbeheer 
Begeleiding bij financiele en overlijdenszaken.

Zie advertentie notarissen.
 

 

Zorggroep Meander

Woonzorgcentrum MFC De Breehorn

Boven Westerdiep 86
9641 LK Veendam

Tel: 0598 68 68 68

Verpleeghuis Meander
Kaap de Goede Hoop 1
9642 AP Veendam

Tel: 0598 68 68 68

Zorggroep Meander

Woonzorgcentrum MFC De Breehorn

Boven Westerdiep 86
9641 LK Veendam

Tel: 0598 68 68 68

Verpleeghuis Meander
Kaap de Goede Hoop 1
9642 AP Veendam

Tel: 0598 68 68 68