Onderwijs

BASISONDERWIJS
Openbare Basisschool De Mieden

Hereweg 210, 9651 AP Meeden
tel. 0598-614200
Directeur: Hiltje Ketelaar
e-mail directie@obsdemieden.nl
internet www.obsdemieden.nl

CBS Sjaloom
Tussen baide Meulens 2, 9651 BW Meeden
tel. 0598-618129
Directeur: mevr. M.J. Eelsing.
e-mail m.j.eelsing@planet.nl
e-mail cbs-sjaloom@picto.nl
internet www.cbs-sjaloomschool.picto.nl

Openbare Basisschool Burgemeester Verkruisen
Mahatma Gandhiweg 1, 9649 BL Muntendam
tel. 0598-612126
Directeur: E. Loots, Dassenburcht 21, 9649 KK Muntendam
e-mail info@obs-verkruisen.nl
internet www.obs-verkruisen.nl

Openbare Basisschool Europaschool
Troelstralaan 8, 9649 HN Muntendam
tel. 0598-613222
Directeur: J. Frans, Marne 39, 9642 JX Veendam
tel. 0598-622763
e-mail info@obseuropaschool.nl

internet www.obseuropaschool.nl

CBS De Parel
Middenweg 1, 9649 HP Muntendam
tel. 0598-619648
Directeur: Erik van Faassen
e-mail cbsdeparel@vcomog.nl
internet www.cbs-deparel.picto.nl  


Openbare Basisschool Inspecteur Amerika 
Schoolstraat 2a, 9635 AZ Noordbroek (MFC Noordsuythoeve)
tel. 0598-451410
Directeur: (interim) G.Hilbolling, tel. 06-11959963
e-mail directie@amerikaschool.nl
internet www.amerikaschool.nl

Openbare Basisschool De Tandem
De Vennen 6, 9636 HE Zuidbroek
tel: 0598-451865
Directeur: Jan Winters (interim)
e-mail info@obs-detandem.nli
nternet www.obs-detandem.nl

C.B.S. De Wegwijzer
Kerkstraat 15, 9636 AA Zuidbroek
tel. 0598-451446
Postbus 21, 9636 ZG Zuidbroek
Directeur: mevr M.J.Eelsing
e-mail m.j.eelsing@planet.nl
 e-mail cbs-de-wegwijzer-zuidbroek@picto.nl
internet www.cbs-de-wegwijzer.picto.nl

 
VCO Midden- en Oost-Groningen
Scholtenswijk 10, 9665 KN Oude Pekela
Postbus 35, 9665ZG Oude Pekela
tel. 0597-675503
Algemeen directeur : Dhr J. de Boer
e-mail info@vcomog.nl
internet www.vco-middenenoostgroningen.nl

Onderwijs adviesbureau Cedin
Educatieve dienstverlening voor Noord Nederland.
Kantooradres: Lavendelheide 21, 9202 PD Drachten
tel. 088-0200300
e-mail  info@cedin.nl
internet www.cedin.nl


Scholengroep Opron
Bestuur voor openbaar primair onderwijs in o.a. gem. Menterwolde.
Bezoekadres: Schaepmanstraat 25, 9645 HC Veendam
Postbus 138, 9640 AC Veendam
tel. 0599-696390
e-mail info@opron.nl
internet www.opron.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Informatie over voortgezet onderwijs in de regio is verkrijgbaar bij de directeuren van de basisscholen of op het gemeentehuis, bureau Onderwijs.
tel. 0598-658888

Winkler Prins
Winkler Prins

Openbare school voor voortgezet onderwijs;
gymnasium, atheneum, havo, mavo, kader & basis en praktijkonderwijs.

Postbus 190, 9640 AD Veendam
tel. 0598-364656
e-mail info@winklerprins.nl 
internet www.winklerprins.nl
 
Locaties:
* Brugjaar, mavo, 2e klassen vmbo,
  centraal directeur en centrale administratie 

  Raadsgildenlaan 1, 9646 AA Veendam
*
Vmbo techniek en handel & administratie:
  Raadsgildenlaan 11, 9646 AA Veendam

* Gymnasium, atheneum, vmbo zorg & welzijn: 
  J.G. Pinksterstraat 26, 9641 AX Veendam
* Praktijkonderwijs:
  Jan Salwaplein 2, 9641 LA Veendam
  tel. 0598-612311
* Time Out, tussenvoorziening:
 
 Parallelweg 25, 9641 KG Veendam
   tel. 0598-383138


dr. Aletta Jacobs College
Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneneum, gymnasium
Laan van de Sport 4, 9603 TG Hoogezand
tel. 0598-350250
e-mail ajacobscollege@aletta.nl
internet www.aletta.nl  

Ubbo Emmius 
Scholengemeenschap  voor vmbo, havo en vwo (tot het 4e leerjaar).

Locatie Veendam:
Ds. Petersenstraat 3, 9641 EM Veendam
tel. 0598-666788
e-mail vnd@ubboemmius.nl
internet www.ubboemmius.nl

 

VOLWASSENEN- EN BEROEPSONDERWIJS
Noorderpoort 
School voor beroepsonderwijs en educatie.

Hertenkampstraat 6, 9641 GA Veendam
tel. 0598-686363
Postbus 80, 9640 AB Veendam
e-mail beroepsonderwijs-veendam@noorderpoort.nl
e-mail tb.devries@noorderpoort.nl
internet www.noorderpoort.nl

Alfa College Groningen
Programma's voor hoog- en laagopgeleiden, bijscholers, jongeren en vrouwen.
Locatie: Admiraal de Ruyterlaan 2, 9726 GR Groningen
tel. 050-5973400
Locatie: Kluiverboomlaan 3, 9732 KZ Groningen
tel. 050-5973100
Locatie:Kardingerplein 1 en Kardingerweg 48, 9735 AH Groningen
tel. 050-5958100
Locatitie: Bouma Boulevard 573, 9723 ZG Groningen
tel. 0505-5973000
Locatie:Sunckemalaan 2,9351 NK Leek
tel. 050-5973400 (cursisten)

tel. 0800-8100 (voor aanmelden of informatie)
internet  www.alfa-college.nl

NIEUWKOMERS EN TAALCOACHES
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning kunnen zich in Menterwolde vestigen als Nieuwkomer. Humanitas verzorgt de begeleiding aan de Nieuwkomers opdat de mensen zo snel mogelijk leren zelfstandig in Menterwolde te leven. Daar de taal goed spreken een belangrijk middel daartoe is kan iedere nieuwkomer een taalcoach toegewezen krijgen ten einde de spreektaal zo snel mogelijk te leren beheersen.
Meer informatie:
Humanitas 

Informatie: Humanitas afdeling Veendam/Menterwolde/Pekela
internet 
https://www.humanitas.nl/afdeling/veendammenterwoldepekela/over-de-afdeling
Projectleider maatschappelijke begeleiding vluchtelingen:
Katja Kiepe 
tel: 0598-381368
Coördinator maatschappelijke begeleiding nieuwkomers
Rachelle Kusters
tel: 0598-381368

Inspectie van het Onderwijs 
Postbus 2730 
3500 GS  Utrecht 
tel. 088-669 60 00 

internet www.onderwijsinpectie.nl