DorpsAdviesRaden

DorpsAdviesRaden (DAR's)
De dorpsadviesraden functioneren als intermediair tussen gemeente en dorpsbewoners. Zij signaleren leefbaarheidproblemen en maken ideeën en wensen van de bewoners kenbaar aan de gemeente. Aan de andere kant proberen zij dorpsbewoners te betrekken en draagvlak te creëren voor eigen voorstellen en gemeentelijke plannen.

Dorpsraadcoöperatie Meeden U.A.
Secretariaat: Johan Mulder
Berkenlaan 2, 9651 BK Meeden
tel. 0598-633350
e-mail secreataris@drcmeeden.nl
internet www.drcmeeden.nl

DorpsAdviesRaad Noordbroek
Secretaris: mevr. I. Iden
Zuiderstraat 42, 9635 AM Noordbroek
tel. 0598-453148
e-mail darnoordbroek@planet.nl
internet www.darnoordbroek.nl

Dorpsraad Zuidbroek
Secretariaat: Ank de Vries

Beatrixlaan 4, 9636 BH Zuidbroek
tel. 06-31266469

e-mail info@dorpsraadzuidbroek.nl
internet www.dorpsraadzuidbroek.nl

Dorpsraad Muntendam
Voorzitter: dhr. K.A. Beishuizen
Vossenburcht 3, 9649 KD Muntendam
tel. 0598-620690
e-mail kor.beishuizen@gmail.com
e-mail info@dorpsraadmuntendam.nl
internet www.dorpsraadmuntendam.nl