AANVRAAG BOUWVERGUNNING

De gemeente is verplicht alle ingediende bouwaanvragen te publiceren. De bouwaanvragen worden in een register ingeschreven. Dit register ligt ter inzage bij bureau Bouwzaken (kamer 207). In dit register wordt bijgehouden wat de status (ingediend, verleend/geweigerd) van de aanvraag is. Bij de gemeente is/zijn de volgende aanvra(a)g(en) voor een bouwvergunning ingediend:

reguliere bouwvergunning
09-034
garage /schuur                   
Middenweg 126, Muntendam  
20-04-2009

09-035       
woning
Spoorstraat 55, Zuidbroek
20-04-2009

lichte bouwvergunning
09-036
dakkapel
Nieuweweg 96, Muntendam
20-04-2009